Warsztaty geologiczne w gimnazjum w Woowie
Katarzyna Woniak, Marta Rudolf, 05 lutego 2012
5 stycznia grupa czonków naszego koa zorganizowaa warsztaty geologiczne dla modziey w wieku gimnazjalnym. Zajcia te miay na celu przyblienie uczniom podstawowej wiedzy na temat budowy litosfery.

Spotkanie odbyo si w Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Sybiraków w Woowie. Pomysodawc i gównym organizatorem lekcji by nauczyciel geografii Pan Krzysztof Lebiedowski.

Studentów podzielono na trzy grupy. Kadej z druyn zostaa przydzielona inna klasa. Katarzyna Woniak i Marta Rudolf przedstawiy uczniom podstawowy podzia ska, wyjaniy genez ska magmowych i metamorficznych. Modzie ze szczególnym zainteresowaniem suchaa wypowiedzi na temat ropy naftowej oraz wgla. Pojawiy si te liczne pytania, zwaszcza o gaz upkowy.

Kolejna grupa przedstawia uczniom prezentacj odnonie rekordów geologicznych. Pasjonaci mineralogiczni - Maciej Banaszczyk i Andrzej Korzekwa - opowiedzieli o procesach zwizanych z powstawaniem krysztaów. Wyjanili czym s i skd si bior druzy i geody oraz scharakteryzowali najwiksze krysztay wystpujce na Ziemi.

W trakcie lekcji prowadzonej przez Magorzat Solarek uczniowie mogli odwiey informacje o budowie litosfery. Studentka w ywioowy i energiczny sposób opowiedziaa o tektonice pyt. Modzie aktywnie  uczestniczya w warsztatach. Gimnazjalici podczas zaj chtnie zadawali pytania, a zdobyt wiedz mogli sprawdzi rozwizujc zadania i amigówki jakie przygotowali dla nich studenci.

Po lekcjach czonkowie koa poproszeni zostali o rozpoznanie i uporzdkowanie ska znajdujcych si w zbiorach szkoy. Systematyzacja kolekcji kamieni przebiega sprawnie, a na zakoczenie modym wykadowcom podzikowano zaproszeniem na przepyszny obiad.

Studenci mimo niewielkiego stresu zostali dobrze przyjci przez suchaczy. Dyrekcja szkoy wyrazia ch przeprowadzenia kolejnych zaj w niedalekiej przyszoci. Ju wiosn planowany jest rajd geologiczny dla modziey z woowskiego gimnazjum.
update: 2012-02-05 21:45:53
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net