"Rudna" - najgbsza kopalnia KGHM
Renata Cichos, 05 lutego 2012
20 stycznia grupa studentów Studenckiego Koa Naukowego Geologów po raz kolejny wzia udzia w badaniach terenowych przeprowadzonych w najgbszej kopalni KGHM - OZG Rudna.

Jeszcze przed witem czonkowie koa odbyli krótkie szkolenie BHP, po czym pojawili si u celu dnia, bramie kopalni w Rudnej. Wyposaeni w aparat ucieczkowy i lamp, ubrani w kraciaste koszule zjechali na dó.

Na dó, czyli 1150 metrów pod powierzchni terenu. Jest to aktualnie najniej pooony poziom eksploatacyjny w kopalniach KGHM. Jak wiadomo, na takiej gbokoci panuj bardzo wysokie temperatury, które podczas pobytu byy mocno odczuwalne.

Pod powierzchni poruszalimy si samochodami oraz pieszo. Mielimy okazj zobaczy mineralizacj w dolnocechsztyskich upkach miedziononych, nawet udao si nam pozbiera kilka próbek rudy Cu - przyzna jeden z uczestników.

W trakcie wizyty usyszelimy wiele barwnych historii i anegdot dotyczcych pracy w kopalni. Zobaczylimy równie transport urobku - z samochodów na "krat", gdzie materia by kruszony i rozdrabniany, aby potem mona byo go transportowa na tamocigach. Po powrocie na powierzchni, weszlimy jeszcze na chwil do biura geologów, gdzie uzyskalimy gar informacji na temat zatrudnienia, a take cz z nas otrzymaa atrakcyjne szczotki gipsu - dodaa Marta Rudolf.

Opiekunami wyjazdu byli doktorzy: Adam Szuszkiewicz i Krzysztof Turniak
update: 2012-02-05 21:38:27
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net