Podsumowanie Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Senderak, 15 marca 2012
We wtorek (13 marca) w Instytucie Nauk Geologicznych odbyło się Walne Zgromadzenie Koła Naukowego Geologów. Wyjątkowa forma zebrania była okazją do dyskusji oraz możliwością podjęcia istotnych decyzji, które w niedalekiej przyszłości okażą się korzystne dla całej organizacji. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 40 członków koła.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Koła, który rozpoczął prezentacją dotyczącą działalności SKNG od stycznia do marca 2012 roku. Podkreślał znaczenie projektu "warsztatów geologicznych dla młodzieży" prowadzonego przez nas od początku roku akademickiego 2011/2012 w szkołach na Dolnym Śląsku.

Następnie została zaprezentowana i poddana pod dyskusję nowa wersja Statutu, którą zaproponował Zarząd Koła. Najwięcej wątpliwości członków wzbudziła treść art. 7, który mówił o "rekomendacji co najmniej dwóch członków koła" koniecznej do przystąpienia nowego członka w struktury koła. W wyniku głosowania WZ odrzuciło przedstawioną propozycję.

W drugim głosowaniu, po skreśleniu zapisu o rekomendacji, Walne Zgromadzenie przyjęło niemal jednogłośnie (37 głosów za, 1 przeciw, 5 wstrzymało się) zmiany w Statucie SKNG (dostępna wersja pdf). Przyjęty dokument zacznie obowiązywać dopiero po zatwierdzeniu go przez władze UWr.

I część spotkania zakończyła się dyskusją nt. przystąpienia koła do EUGEN (EUropean GEosciences students Network) oraz krótką prezentacją dotyczącą obozu naukowego koła w Beskidzie Żywieckim.

II częścią był odczyt Piotra Spirydowicza pt. Pegmatyty. Prelegent został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy. Bez wątpienia wszyscy byli zaskoczeni złożonością zagadnienia, które mogłoby się wydawać, że wszyscy w pewnym stopniu powinni znać. W osobnym tekście zostanie przedstawiony referat naszego studenta.

Na zakończenie: Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zwołanie Walnego Zgromadzenia jest w niektórych etapach działalności koła konieczne. Rozwijająca się organizacja potrzebuje elastycznych rozwiązań, które dopasowane będą do charakteru pracy i działalności koła. Dynamiczny rozwój Koła Naukowego Geologów jest wynikiem aktywności i zaangażowania naprawdę szerokiego grona studentów geologii. Szanujmy każdego dnia swoją wspólną pracę!
update: 2013-03-01 21:19:56
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net