III miejsce na Giedzie K Naukowych!
Malwina Kubik, 18 kwietnia 2012
Geolodzy po raz kolejny pokazali, e maj ogromny potencja! Na Giedzie Kó Naukowych, która odbya si 18 kwietnia w Oratorium Marianum Studenckie Koo Naukowe Geologów zajo III miejsce za przygotowanie ciekawej ekspozycji oraz prowadzenie stoiska. Docenia nas m.in. Rada Kó Naukowych Uniwersytetu Wrocawskiego oraz Pani Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Teresa o-Nowak, którzy stanowili jury.Woylimy sporo pracy w przygotowania pod kierownictwem Gosi Solarek, ale zmczenie rekompensuje nam satysfakcja z odniesionego sukcesu. Staralimy si aby nasze stanowisko byo atrakcyjne dla kadego. Ciekawo uczniów szkó podstawowych, którzy przybyli na gied  wzbudzaa szczególnie makieta wulkanu, któr mozolnie tworzylimy zarywajc noce. Mogli zobaczy nie tylko jak  wyglda stoek wulkaniczny w mniejszej skali, ale take przey pokaz erupcji! W czasie trwania giedy nasz wulkan obudzi si kilkukrotnie, co zapewnio nam szerok publiczno.Duym zainteresowaniem cieszya si te wystawa mineraów, któr zaj si Piotr Kenis. Pomimo do prowizorycznych warunków udao mu si znakomicie wyeksponowa cae pikno okazów w owietlonej gablotce. Nasi gocie mogli równie obejrze skay i mineray w pytkach cienkich pod mikroskopem polaryzacyjnym. Patryk Dominik szczególnie chtnie odpowiada na pytania i rozwiewa wszelkie wtpliwoci najmodszych obserwatorów: midzy innymi jak powstaje pytka cienka, czy te w jakim celu si je tworzy. Dominika Kozdrowska i Agnieszka Kawka odpowiedziay na dziesitki pyta zwizanych z geologi, stron chemiczn pokazu erupcji i innych, zapewniy równie dobry PR opowiadajc o studiach na geologii oraz samym czonkostwie w SKN Geologów. Doskonaym tem dla wszystkich przygotowanych atrakcji okazaa si drobna wystawa fotografii z obozu naukowego w Albanii, która przycigna w naszym kierunku wiele par oczu.

Co ciekawe, zostalimy zapamitani z zeszorocznej giedy dziki wielkiemu blokowi skay, który dostpny by do upania. Tegoroczni zwiedzajcy byli zawiedzeni brakiem podobnego, dlatego te naprdce musielimy zorganizowa co mniejszego, co zaspokoio oczekiwania wobec nas. Mielimy te moliwo zaprezentowania si przed gomi oraz innymi koami naukowymi i powiedzie kilka sów na temat naszej dziaalnoci oraz zaprosi wszystkich na odczyty odbywajce si w Instytucie Nauk Geologicznych.

Dzikujemy caemu SKN Geologów i pracownikom ING, którzy ogromnie pomogli nam w przygotowaniu stoiska i udostpnili nam niezbdny sprzt. Na ten sukces zapracowalimy sobie razem! Bogatsi o dowiadczenie na przyszy rok ju stawiamy sobie cel podbicia kolejnej Giedy Kó Naukowych.

Zdjcia: KS
update: 2012-04-18 20:16:02
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net