Dofinansowanie dziaalnoci Koa
Piotr Wojtulek, 06 marca 2011
Wadze Uniwersytetu Wrocawskiego zdecydoway o dofinansowaniu najbliszych wydarze organizowanych przez Koo. Decyzj Pani Prorektor Kolo otrzymao 1600 z na organizacj "Obchodów 65-lecia", 1000 z na obóz naukowy "Bieszczady na majówk", 304 z na badania terenowe w Masywie Strzegomia, 289 z na badania terenowe w kopalni "Nowy Ld", 65 z na stoisko podczas Giedy Kó Naukowych.
<br>
Dziki temu moemy dofinansowa czonkom Koa udzia w naszych projektach. Kada taka pozytywna decyzja dodatkowo mobilizuje nas do dalszej wytonej pracy :)
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net