ladami dolnolskich wulkanw
Mateusz wiek, 23 kwietnia 2012
W czwartek 5 kwietnia odby si wyjazd w okolice Zotoryi, zorganizowany przez Sekcj Dynamiki Litosfery. Wyjazd jest czci projektu "Bazalty Dolnego lska" prowadzonego przez Sekcj.

Z Wrocawia wyruszylimy okoo godziny 10wraz z opiekunem Sekcji prof. dr hab. Jackiem Puziewiczem. Naszym pierwszym celem wyprawy by czynny kamienioom "Wilcza Góra", który synie z piknych supów bazaltowych. Niestety w tym dniu utrzymywaa si dosy gsta mga, co nie pozwolio na zrobienie najlepszych zdj tego monumentu natury. Schodzc na najniszy poziom kamienioomu ju przy drodze profesor zwróci uwag na pewn ciekawostk - brekcj wulkaniczn (zdjcie poniej). Mona byo równie zauway bardzo wyrany kontakt trzeciorzdowych bazaltów z górnokredowymi piaskowcami.Gdy dotarlimy na dno kamienioomu, zaczlimy przeglda kawaki bazaltu w rumowisku w poszukiwaniu okazów z enklawami perodytowymi, bdcymi ksenolitami górnego paszcza "przetransportowanymi" na powierzchni wanie przez magm bazaltow. W bazalcie znalelimy równie megakrysztay bezbarwnego plagioklazu oraz piroksenu. Ciekawostk byy biae, igiekowe zeolity (prawdopodobnie natrolit) znalezione w pustkach bazaltowych.

Po okoo godzinie udalimy si na szybki obiad w pobliskiej stacji benzynowej, po czym udalimy si do drugiego miejsca - na Ostrzyc Proboszczowick. Zapoznawalimy si tam z formami wystpowania megakrysztaów piroksenu w bazaltach. Gdy dotarlimy na sam szczyt okazao si, e sam czubek góry zbudowany jest ze skaek bazaltowych, u podnóa których rozcigao si bazaltowe gooborze.

Obadowani próbkami ska wyruszylimy ze Zotoryi przed godzin 16. Zebrane próby posu do wykonania szlifów mikroskopowych oraz do bada mikrosondowych, dziki czemu nasz opis bazaltów dolnolskich bdzie peniejszy.

Zdjcia: Sekcja Dynamiki Litosfer SKNG
update: 2012-04-23 21:30:43
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net