II sesja referatowa organizacji ING
Krzysztof Senderak, 28 kwietnia 2012
W poniedziaek, 23 kwietnia studenci z Instytutu Nauk Geologicznych zorganizowali kolejn sesj referatow. Podczas trwajcego blisko dwie godziny spotkania odczyty wygosio czterech prelegentów - z SKN Petrologów, KNS Ochrony rodowiska, SKN Geologów oraz STG "Explorer".

Sesj rozpocz Stanisaw Gacki z SKN Petrologów, który przedstawi referat "Lava Tubes". Prezentacja przygotowana przez studenta I roku geologii zainteresowaa zebranych, a prelegent otrzyma zasuone gratulacje. Agnieszka Kurczaba z KNS Ochrony rodowiska podsumowaa wyniki prowadzonego przez swoje koo projektu badawczego w referacie "Akcja Spoeczna - Wrocaw segreguje". Studentka wskazaa na powany problem i niedocignicia firm odpowiadajcych za czysto stolicy Dolnego lska. Przedstawiciel SKN Geologów umiejtnie przeniós suchaczy w zupenie inne miejsce w referacie "Ofiolity Dolnego lska - czyli podró na dno oceanu". Prezentacja zakoczya si aktywn dyskusj. Ostatnim prelegentem by Piotr Kenis - inicjator sesji referatowej. Reprezentant STG "Explorer" przybliy zagadnienie do rzadko wystpujcych ska, czyli "Karbonatyty - wystpowanie i geneza".

Warto podkreli, e poziom wszystkich referatów by bardzo wysoki. Przygotowanie prelegentów oraz zagadnienia prezentowanych treci pokazuj, e studencki ruch naukowy w Instytucie Nauk Geologicznych aktywnie si rozwija. Od pewnego czasu studenci czsto bior czynny udzia w badaniach naukowych, podczas których zdobywaj praktyczn wiedz i dowiadczenie.

W imieniu organizatorów dzikujemy wszystkim za przybycie, a STG "Explorer" skadamy serdeczne podzikowania za przygotowanie poczstunku podczas sesji.

Zdjcie: http://www.traveltohawaiireviewed.com
update: 2012-04-28 19:47:02
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net