CETEG 2012 "Eastern Slovakia"
Krzysztof Senderak, 06 maja 2012
Do aktywnych zalicz dugi weekend studenci, którzy reprezentowali nasz Uniwersytet podczas 10th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETEG). Miejscem jubileuszowej edycji konferencji tektonicznej bya Zemplínska Šírava pooona na wschodzie Sowacji.

Organizacj CETEG 2012 zaj si State Geological Institute of Dionýz Štúr (ŠGÚDŠ) z siedzib w Bratysawie. Podczas zaplanowanych czterech dni konferencyjnych odbyy si bogate sesje referatowe i posterowe oraz dwa dni warsztatów terenowych - w obrbie jednostki tektonicznej Gemericum i Pieniskiego Pasa Skakowego.

W sesji plakatowej udzia wzili m.in. Micha Paszkiewicz i Krzysztof Senderak, studenci SKNG prezentujc poster "Sandstones elevations in Lubin-Polkowice-Sieroszowice ore deposits – result of tectonic or deposition?". Praca ta bya wynikiem prac prowadzonych w ramach Sekcji Paleontologii wspólnie z dr. W. liwiskim oraz dr. P. Raczyskim (opiekun sekcji).

Oprócz nich Uniwersytet Wrocawski reprezentowa Andrzej Guszyski, doktorant w ING, z posterem "Basement of the Carpathian foredeep at Pilzno (SE Poland) in seismic data".

W konferencji udzia wzili uczeni ze Sowacji, Czech, Polski, Wgier oraz Niemiec.


Zoltán Németh z ŠGÚDŠ wyjania geologi Gemericum.


Micha Paszkiewicz podczas prezentacji posteru.


Morské oko - górskie jezioro w Vihorlatské vrchy (610 m n.p.m.)
update: 2012-05-06 22:19:37
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net