Kra sowiogrska na 66-lecie koa
Malwina Kubik, Marcin Gole, 20 maja 2012
Miesic maj w Kole Geologów obfituje w ciekawe wydarzenia. 12 i 13 maja, tu po obozie naukowym w Beskidach, grupa 25 studentów wybraa si na rajd geologiczny w Góry Sowie. Towarzyszyli nam i wspierali wiedz dr Waldemar Sroka, dr Stanisaw Burliga oraz dr Stanisaw Madej. Wyjazd ten by inspirowany zeszorocznym rajdem zorganizowanym z okazji 65-lecia SKNG, mona wic liczy, e w kolejnych latach utrwala bdziemy t tradycj.Wdrówk w deszczu rozpoczlimy w Bystrzycy Górnej, gdzie dotarlimy z samego rana. Pierwsze odsonicie, które omówi dla nas Marcin Gole, usytuowane byo pod kolejowym wiaduktem. Mielimy okazj zobaczy tam pegmatyt hornblendowo- apatytowy. Tutejsze jego wystpienie jest unikalnym w skali Polski, co tym bardziej czynio je ciekawym. Nieopodal wspomnianego wiaduktu, kierujc si ku zachodowi natrafilimy na bardzo ma wychodni skay piroksenowo- amfibolowo- granatowej zwanej piribolitem, który musia wykrystalizowa w bardzo wysokim cinieniu, na co wskazywa skad granatów w nim wystpujcych.

Kilkadziesit metrów dalej na stromej skarpie przy ce ogldalimy bardzo efektowny mijowiec- bloczki serpentynitu z równolegle uoonymi skupieniami chryzotylu. Bystrzyc Górn, obfitujc w petrologiczne rarytasy, opucilimy zótym szlakiem zmierzajc powoli w stron Jeziora Bystrzyckiego. Po lewej stronie drogi znajduje si om, gdzie wystpuj granulity i perydotyty, na których kontakcie wystpuje antofyllit. Nie udao si nam jednak go znale, najprawdopodobniej przez due zainteresowanie i eksploatacj tego minerau przez pasjonatów mineralogii. Co ciekawe i godne podkrelenia, ogldane przez nas skay reprezentoway liczne drobne ciaa ultramaficzne wystpujce w obrbie gnejsów sowiogórskich. Jedno z nich datowane jest na okoo 400 milionów lat, a wiele perydotytów moe mie zwizek ze skorup oceaniczn. Informacje te stanowi poszlaki do korelacji tych wystpie ze skaami ultramaficznymi ofiolitów obrzeenia kry sowiogórskiej. Na pytanie jakim sposobem ciaa te znalazy si w obrbie gnejsów nie ma jednak odpowiedzi, temat pozostaje wic otwarty.

Nastpnym miejscem, przy którym si zatrzymalimy byo przydrone odsonicie zlepieców kulmu sowiogórskiego, tutaj zdobyt wiedz podzieli si Kuba Maciejewski. Powiedzielimy sobie nieco na temat jego genezy oraz ówczesnej morfologii terenu- dao nam to wyobraenie na temat historii, jak przeszy Góry Sowie do czasów nam wspóczesnych.Przy kocu naszej drogi ótym szlakiem powicilimy troch czasu na zebranie prób barytu z hady przy sztolni nad strumykiem wpadajcym do sztucznego zbiornika, o których powiedzia kilka sów Pawe Gambal. W czasach historycznych obiektem eksploatacji byy tutaj galena srebronona, chalkopiryt oraz blenda cynkowa wspówystpujce z licznymi na terenie Gór Sowich yami barytowymi.

Deszcz niestety nie ustpowa ani na moment, ale pikny widok z zapory na jeziorze wzbudzi zachwyt mimo to. Po zachodniej jej stronie w obrbie serpentynitu znajduje si soczewa pegmatytu kordierytowego, stanowisko jest jednak mocno zaronite i zdewastowane, dlatego te zainteresowani poszukiwaniem kordierytu udali si 30 metrów pod zapor od strony pónocno zachodniej, gdzie wystpuj one obficie w leukosomach migmatytów. A wszystko to dziki Piotrowi Kenisowi, który zna te odsonicia jak wasn kiesze. Ta lokalizacja okazaa si strzaem w dziesitk i zaowocowaa w ciekawe okazy. Ostatnim odsoniciem tego dnia by granulit nieopodal Fregaty, gdzie planowalimy zatrzyma si na chwil przed dalsz drog. W skaach tych do pospolicie wystpowa dysten, a sama skaa nosia cechy czciowego nadtapiania, co nadao jej szczególny walor. Micha Kwanik wyjani genez dystenu w tych skaach oraz ogóln petrologi w tym miejscu. Zmotywowani zdobyczami mineralogicznymi bylimy zmuszeni maszerowa do miejsca zakwaterowania, gdy Fregata okazaa si jak na zo tego dnia zamknita. Znad jeziora wyruszylimy wic asfaltowa drog wprost do malowniczej miejscowoci Michakowa, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym Zielony Jar spdzilimy noc.Wieczór upyn nam przy dwikach gitary i wspólnego piewu. Rano, egnajc si z przemiym gospodarzem wyruszylimy w drog powrotn. W planach mielimy poszukiwania sarkopsydu, jednak w drodze plany, jak to czsto bywa, ulegy zmianie. Dzie ten bogaty by w doznania estetyczne. W drodze do Zagórza lskiego z k porastajcych wzniesienia podziwialimy pikny widok na Góry Kamienne i Chemiec wznoszcy si nad Wabrzychem. Przyszo nam si poegna z piknymi pejzaami i wszystkimi atrakcjami, jakie zapewniy nam Góry.W Zagórzu wsiedlimy w bus do widnicy, gdzie przesiedlimy si w autobus do Wrocawia. Kady wróci do codziennoci ycia uniwersyteckiego, mocno naadowany jednak energi po aktywnie spdzonym weekendzie. Rajd spdzilimy w wietnej atmosferze dziki doborowemu towarzystwu, które go tworzyo. Wyczekujemy zatem kolejnego, który spdzimy z pewnoci w równie dobrym gronie.Zdjcia: Marta Rudolf
update: 2012-05-20 01:38:13
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net