Epoka lodowcowa w Karkonoszach
Krzysztof Senderak, 28 maja 2012
Grupa 28 uczniów gimnazjum z Zespou Szkó Ogólnoksztaccych nr 1 w Jeleniej Górze aktywnie spdzia okres maturalnych zmaga swoich kolegów. Od 16 maja modzie wzia udzia w 3-dniowych warsztatach geograficznych, których hasem przewodnim w tym roku bya "Epoka lodowcowa w Karkonoszach". W przygotowanie warsztatów zaangaowa si Karkonoski Park Narodowy oraz Studenckie Koo Naukowe Geologów.

Pierwszego dnia zajcia terenowe skoncentrowane byy na miejscach w okolicach miasta Jelenia Góra, które wiadcz o istnieniu i rzebotwórczej dziaalnoci lodowców. Wród nich znalaza si odkrywka piasków i wirów w Mysowie i Starej Kranicy, dawne koryto Bobru w Jeowie Sudeckim oraz gazy narzutowe i iy warwowe w centrum miasta. Zajcia w Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porbie skutecznie wypeniy popoudnie. Wieczorem inicjatyw przejli studenci SKNG - Piotr Somski i Krzysztof Senderak, którzy przedstawili uczniom prelekcj pt. "Rzeba polodowcowa w Karkonoszach". Pomogli równie w opracowaniu materiau zabranego podczas dnia terenowego i wypenieniu obowizkowych kart pracy.

Nastpnego dnia zajcia prowadzono w zachodnich Karkonoszach. Wycieczka przez Szrenic i niene Koty, prowadzona przez pracownika KPN, pozwolia uczniom utrwali wiadomoci zdobyte podczas prelekcji. Gratk dla wszystkich uczestników bya moliwo wejcia na grzd rozdzielajc oba koty.

Momentem kulminacyjnym dnia by referat "Przyroda Svalbardu" przedstawiony przez dr Ann Kowalsk z Instytutu Nauk Geologicznych UWr. Pytania uczniów dotyczyy przede wszystkim ycia w stacjach na Spitsbergenie oraz niedwiedzi polarnych (artyku Piorunujcy Spitsbergen. Rozmowa z dr Kowalsk z dn. 28.02.2012).

Ostatniego dnia bogate zajcia w Centrum Edukacji KPN i prelekcja o wpywie niegu na bezpieczestwo turystów zakoczyy III Warsztaty Geograficzne, których miejscem w tym roku bya Szklarska Porba.
update: 2012-05-29 00:09:00
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net