ladami dolnolskich wulkanw
Mateusz wiek, 19 czerwca 2012
To ju drugi wyjazd terenowy zrealizowany w ramach projektu „Bazalty Dolnego lska” przez Sekcj Dynamiki Litosfery. Tym razem wybralimy si w okolice Lubania.

Tu po wypiciu porannej kawy okoo godziny 7:30 wyruszylimy sprzed Instytutu. Po ponad dwóch godzinach jazdy dotarlimy do pierwszego celu naszej wyprawy- czynnego kamienioomu w Ksiginkach. Kamienioom naley do przedsibiorstwa „Eurovia”, a eksploatowane s tutaj nefelinity- ultrazasadowa skaa wylewna o skadzie nefelinu, oliwinu i piroksenu.

Tu po przyjedzie do omu mona byo podziwia charakterystyczny cios termiczny. Kolejn rzecz rzucajc si w oczy byo lekkie zrónicowanie litologii: nad potokami lawowymi (a jest ich w sumie trzy) znajdoway si utwory piroklastyczne o czerwonawym kolorze. Nasze poszukiwania skupiy si gównie na rónego rodzaju ksenolitach wystpujcych w tej skale: od perydotytów paszcza po monokrysztay klinopiroksenu. Akurat to miejsce jest pod tym wzgldem bardzo bogate- po okoo pó godziny mielimy cay plecak próbek.

Z Ksiginek wyruszylimy do kamienioomu bazaltu w Sulikowie, który naley do przedsibiorstwa „La Farge”. Tu z kolei skaa- gospodarz jest uboga w ksenolity paszcza- znalezione tu okazy mona policzy na palcach jednej rki, jednak mog si okaza ciekawym materiaem ze wzgldu na swoj rzadko. Po przeszukaniu kamienioomu mielimy okazj spojrze z góry na ca lini wydobywcz.

Po powrocie do samochodu pojechalimy na szybki obiad, a nastpnie do Pilchowic. Znajdujcy si tu stary kamienioom bazaltu moe by znany niektórym z praktyk terenowych z „Geologii dynamicznej”. Wystpujce ksenolity najczciej s bardzo zwietrzae, czste s równie same pustki po ksenolitach. To by nasz ostatni punkt terenowy.

Do Wrocawia wrócilimy okoo godziny 18:00. Zebrane próbki posu do wykonania preparatów mikroskopowych i bada mikrosondowych.

Badania terenowe studenci Sekcji Dynamiki Litosfery odbyli 6 czerwca 2012 r.
update: 2012-06-20 08:39:30
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net