Ogoszenie o wyborach
K. Senderak, 24 paŸździernika 2012
Zarzd SKN Geologów zaprasza wszystkich czonków koa na Walne Zgromadzenie, które odbdzie si w poniedziaek, 29 padziernika 2012 roku. Pocztek spotkania o godz. 20, w sali 220.

Podczas spotkania zostan przeprowadzone wybory do wadz koa, w tym do Zarzdu i Komisji Rewizyjnej. Zgoszenia kandydatur mona wysya do 28.10 na adres e-mail koa.

Poza wyborami na zebraniu:
- informacje o wyjazdach do Bechatowa i Olkusza,
- informacje o organizowanych przez koo IV Midzynarodowych Warsztatach Terenowych Modych Hydrogeologów w Ldku Zdroju,
- informacje o konferencji dla geologów zoowych w Koninie, któr koo organizuje wspólnie z KN Geologów z Poznania,
- informacje organizatorów o obozie naukowym w Indonezji,
- ustalenie harmonogramu odczytów koa,
- wrczenie nagród dla aktywnych czonków.

Spotkanie planuje si zakoczy o godzinie 21.

Jednoczenie Zarzd Koa informuje o zatwierdzeniu nowego Statutu przez wadze UWr oraz przeprowadzeniu weryfikacji aktywnoci czonków. Aktualna lista czonków oraz Statut dostpne na stronie.
update: 2012-10-24 23:07:37
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net