Podsumowanie Walnego Zgromadzenia
K. Senderak, 30 paŸździernika 2012
Na koniec padziernika zorganizowano w SKN Geologów Walne Zgromadzenie Czonków. Spotkanie studentów koa byo te doskona okazj do podjcia na forum szeregu spraw organizacyjnych i ustalenia kalendarza na przysze miesice.

Podczas spotkania wyróniono równie aktywnych studentów. Drobne upominki ksikowe otrzymali: R. Cichos, K. Woniak, M. Wyszatkiewicz, M. Solarek, . Krzeszowski i M. wiek.

Na koniec Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory do wadz koa na rok akademicki 2012/2013, w tym do Zarzdu i Komisji Rewizyjnej. Wybrano:

Zarzd Koa:
Przewodniczcy - Krzysztof Senderak (I rok mgr)
Wiceprzewodniczcy ds. organizacji - Marta Rudolf (I rok mgr)
Wiceprzewodniczcy ds. promocji - Malwina Kubik (III rok lic)
Sekretarz - Danuta Lipa (I rok mgr)
Rzecznik - Patryk Dominik (II rok mgr)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczca - Barbara Huszcza (I rok mgr)
Czonek - Mateusz wiek (I rok mgr)
Czonek - Pawe Gambal (II rok lic)

Pierwsze spotkanie nowego Zarzdu zaplanowano na 5 listopada.
update: 2012-11-04 23:32:07
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net