Gruzja i Armenia 2012 - podsumowanie obozu
K. Senderak, 15 listopada 2012
13 listopada w Instytucie Nauk Geologicznych odbyła się prezentacja, która była podsumowaniem letniego obozu naukowego SKN Geologów w Gruzji i Armenii. Spotkanie przygotowane przez uczestników tegorocznego wyjazdu zgromadziło wiele zainteresowanych osób.


Słuchacze podczas prezentacji (fot. KS)

Część pierwsza prezentowała miejsca, do których dotarła 12 osobowa grupa studentów geologii. Wspólnie z opiekunem koła dr. Waldemarem Sroką przemierzali oni interesujące regiony Gruzji oraz Armenii. Wśród slajdów nie brakowało licznie prezentowanych odsłonięć geologicznych i atrakcji geoturystycznych Kaukazu. Prelegentami tego dnia byli Agnieszka Kawka, Marcin Olkowicz i Marcin Jaśkiewicz.

Podczas części drugiej został zaprezentowany trwający 20 minut film, którego autorem jest Marcin Jaśkiewicz. Przedstawiał on znakomicie charakter wyjazdu i najważniejsze miejsca odwiedzane podczas obozu.


A. Kawka, M. Jaśkiewicz i dr W. Sroka (fot. KS)

Na zakończenie spotkania Łukasz Krzeszowski organizator obozu podziękował dr. Sroce za następną wyprawę, którą udało się zrealizować. Podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obozu i zachęcił do zaangażowania się w przygotowania do następnego wyjazdu.

Patryk Dominik prowadzący spotkanie zaprosił wszystkich do zapoznania się z wystawą fotografii, która prezentuje 20 wybranych zdjęć z obozu naukowego koła. Prace ukazują interesującą Gruzję i Armenię na różnych płaszczyznach. Autorami zdjęć są uczestnicy obozu. Wystawę można oglądać w Rotundzie ING od wtorku (13.11) do końca grudnia br.
update: 2013-05-28 21:04:55
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net