Odczyty Koa: Na pocztek o inwersji
Krzysztof Senderak, 20 marca 2011
Wiele osób niemiao pyta nas, czym dokadnie zajmuje si koo geologów? Wyjazdy do kopal, w atrakcyjne z perspektywy geologii miejsca (geo)turystyczne, obozy naukowe, udzia w konferencjach, itd., itd. - Czy tylko? Nie.

Studenci geologii na co dzie spotykaj si z rónymi interesujcymi problemami z zakresu geologii i zwizanych z ni dziedzin nauki. Niektórzy z nich s na tyle odwani i zaniepokojeni "tematem", e postanawiaj podzieli si nim z szersz publicznoci - najczciej podczas zebra. Nazwa to "prezentacj" byoby zbyt atwo. Wysiek zwizany z przygotowaniem i póniejsze wygoszenie swojego rodzaju naukowych wtpliwoci naley nazywa po imieniu.

Z myl o zainteresowanych rozwaaniami na powane tematy, ale take chcc stworzy miejsce dla naszych przyszych naukowców, aby nie pisali do szuflady i dzielili si z innymi swoj wiedz, powsta nowy dzia "odczyty naukowe", do którego wejdziecie przez "dziaalno" lub pod konkretnym adresem.

Dostpne jest ju opracowanie grudniowego odczytu Tomasza Kowalczyka na temat "inwersji pola geomagnetycznego", do którego lektury zapraszamy. Niebawem kolejne arcyciekawe treci!
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net