Spotkanie młodych geologów w Górach Świętokrzyskich
K. Senderak, 20 marca 2013
Konferencje naukowe w geologii na pewno nie należą do rzadkości. Ta dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauk przyrodniczych odkrywa przed nami często nowe możliwości. Pozwala zrewidować prace w wielu obszarach nauk o Ziemi lub po prostu wytyczać nowe drogi. O takim impulsie aktywności wśród geologów świadczy pierwsza po wielu latach Ogólnopolska Sesja Terenowo-Referatowa Studenckich Kół Naukowych Geologów. Spotkanie odbyło się w dniach 14-17.03, w Chęcinach k. Kielc.

Wydarzenie skupiające niemal wszystkie koła naukowe geologów z polskich uczelni zorganizowało SKN Geologii i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Warszawskiego. Tą cenną inicjatywę podjęli studenci podczas II Polskiego Kongresu Geologicznego we wrześniu 2012 r. Na miejsce zjazdu wskazano zachodnią część Gór Świętokrzyskich, dobrze znaną wszystkim studentom z ćwiczeń terenowych. W sesji wzięło udział ponad 50 osób.

Sesja terenowa pozwoliła nie tylko na utrwalenie, ale na lepsze poznanie złożonych zagadnień związanych z budową geologiczną najstarszych polskich gór. Zdobycie wiedzy możliwe było w trakcie geologicznej eksploracji okolic Chęcin, Miedzianki oraz Jaskini Raj. Studenci wzięli udział również w specjalnie przygotowanych zajęciach terenowych w Geoparku w Kielcach. Nie brakowało również akcentów historycznych, jak Zamek Królewski w Chęcinach i Muzeum Górnictwa w Miedziance.

Część referatowa odbyła się w dwóch odsłonach, podczas których swoje doświadczenia, prace badawcze i osiągnięcia naukowe przedstawiło 25 studentów. Duża ilość wystąpień potwierdza na pewno wysoką aktywność ruchu młodych geologów w Polsce. Tematyka wygłoszonych referatów stanowiła szeroki przekrój przez szereg trendów w geologii. Wśród prelegentów nie brakowało studentów SKN Geologów UWr, którzy przedstawili m.in. ostatni obóz naukowy w Gruzji i Armenii oraz badania prowadzone na Spitsbergenie.

Niemożliwa do określenia wydaje się być ilość dotąd zorganizowanych takich spotkań w historii. Dla naszego koła pamiętne było sympozjum kół naukowych w 1979 roku, podczas którego SKN Geologów UWr zdobyło II miejsce. Podczas tegorocznego zjazdu nikt nie tworzył rankingów, ale wielkim sukcesem było zorganizowanie po wielu latach takiego wydarzenia. Następne za rok, prawdopodobnie w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

SKN Geologów reprezentowali: Haładyn M., Huszcza B., Jaśkiewicz M., Kawka A., Kozdrowska D., Kret M., Rudnicka P., Senderak K.
update: 2013-06-01 22:16:26
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net