Geosfera 2013
Marek Wnuk, 24 maja 2013
GEOSFERA 2013 zorganizowana została z inicjatywy Koła Naukowego Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Koła Naukowego Geofizyków LiH2O z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Geosfera, czyli Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne skierowane były przede wszystkim do studentów geofizyki i geologii, jednak nie ograniczały się wyłącznie do tych dziedzin nauki, otwarte były również dla spokrewnionych dyscyplin. W roku 2013 VI edycja Geosfery odbyła się w Warszawie. Stolica zadebiutowała w organizacji tego, już znanego wśród studentów geofizyki i geologii, przedsięwzięcia.

Warsztaty rozpoczęły się 8 maja dniem inauguracyjnym, który poprowadził prezes Koła Naukowego Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska Marek Wnuk. Po przywitaniu gości oraz krótkim przedstawieniu harmonogramu warsztatów, zostały zaprezentowane koła naukowe – organizatorzy warsztatów. Następnie uczestnicy wzięli udział w wykładzie inauguracyjnych dr hab. prof. UW Tadeusz Krynickiego, pracownika Wydziału Geologii UW, który przedstawił wystąpienie pt. „Niejednorodność ośrodka geologicznego w świetle badań geofizycznych”. Po wykładzie uczestnicy zostali zaproszeni na kolację inauguracyjną w bufecie Wydziału Biologii UW.

Dzień 9 maja był dniem wykładowym podzielonym na 3 części. W pierwszej części odbyły się wykłady zaproszonych gości z jednostek badawczych zajmujących się rozwojem i badaniami geofizycznymi. Wystąpienia przygotowali:
  • Prof. dr hab. Szymon P. Malinowski – pracownik Zakładu Fizyki Atmosfery w Instytucie Geofizyki UW, pt. „Globalne ocieplenie okiem fizyka”;
  • Prof. dr hab. Marek Grad - pracownik Instytutu Geofizyki UW, pt. „Litosfera obszaru Polski na tle Płyty Europejskiej”;
  • Dr hab. prof. IGF PAN Wojciech Dębski – pracownik Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi w Instytucie Geofizyki PAN, pt. „Procesy zniszczenia materiałów: od nanoskali po trzęsienie Ziemi”;
  • Dr Grzegorz Lizurek – pracownik Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi w Instytucie Geofizyki PAN, pt. „Piłeczki plażowe widma i inne atrakcje czyli czym zajmuje się sejsmolog w Polsce”.
Po serii wystąpień zaproszonych naukowców odbyła się sesja partnerska, podczas której dr Jerzy Trzciński zapoznał uczestników z projektem „Krajowe Laboratorium Multudyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych – NanoFun”, dzięki któremu powstaje w Warszawie szeroko dostępna infrastruktura laboratoryjna, a także zaprezentował pierwsze wyniki projektów Laboratorium. Następnie odbyła się sesja sponsorska, w której przedstawicielem biznesu była firma Geofizyka Kraków S.A., prezentując uczestnikom „Praktyczne aspekty rejestracji danych sejsmicznych w terenie”. Po obiedzie rozpoczęła się I sesji studenckiej na której zaprezentowano 6 referatów studenckich.

Następny dzień to dzień pomiarowy w którym zwiedziliśmy wybudowane w latach 30. XX w. obserwatorium astronomiczno-geodezyjne w Borowej Górze, gdzie znajduje się m.in. kopiec punktu głównego przedwojennej polskiej sieci astronomiczno-geodezyjnego. Badania terenowe odbyły się w Twierdzy Zegrze. Metody pomiarowe, z którymi się zapoznaliśmy to: metoda georadarowa GPR, metoda sejsmiczna ReMi, metoda konduktometryczna oraz metoda obrazowania elektrooporowego. Organizatorami i prowadzącymi badania terenowe byli: z Wydziału Geologii UW dr Radosław Mieszkowski i dr Sebastian Kowalczyk, oraz z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ mgr Maciej Mendecki i Michał Glazer.

Ostatni dzień warsztatów rozpoczął się od ponownego spotkania z prowadzącymi, którzy poprowadzili sesję. Opracowywali na niej dane zebrane w terenie. Po sesji nastąpiła ostatnia, II sesja studencka, w której zaprezentowano 12 referatów.

Wszystkie sesje referatowe odbywały się w aulach Wydziału Geologii UW.

Marek Wnuk - prezes Koła Naukowego Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska UW, doktorant na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.


W Geosferze 2013 czynnie udział wzięli również przedstawiciele SKN Geologów: Krzysztof Senderak oraz Michał Paszkiewicz.
update: 2013-09-03 13:16:44
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net