IV warsztaty dla młodych hydrogeologów
K. Senderak, 30 maja 2013
Początek spotkań młodych hydrogeologów wiąże się z Uniwersytetem Śląskim, Studenckim Kołem Naukowym Hydrogeologów „AQUA” i prof. Andrzejem Witkowskim – pomysłodawcą przedsięwzięcia. Mało osób 4 lata temu mogło sądzić, że warsztaty łączące konferencję z praktyką, na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń naukowych organizowanych przez najmłodsze pokolenie.

W dniach 24-26 maja w Lądku-Zdrój miała miejsce IV edycja Międzynarodowych Warsztatów Terenowych Dla Młodych Hydrogeologów. Hasłem przewodnim była geotermia. Odmiennie, niż w latach ubiegłych, gospodarzem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas 3 dni warsztatów 45 uczestników, w tym szerokie grono doktorantów, zajmowało się geotermią. W ostatnim czasie na wykorzystanie alternatywnej energii pochodzącej z wnętrza Ziemi decyduje się w Polsce coraz więcej osób. Wybór hasła przewodniego spotkania nie był więc problemem, tym bardziej, że odbyło się ono w obrębie tzw. sudeckiego regionu geotermicznego.

Sympozjum młodych hydrogeologów rozpoczął przywitaniem uczestników w centrum Lądka-Zdrój prof. Stanisław Staśko – kierownik Zakładu Hydrogeologii Podstawowej UWr. Oprócz niego nasze spotkanie uświetnił swoją obecnością prof. Wojciech Ciężkowski – dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, związany z uzdrowiskiem od urodzenia. Krótka wycieczka po kompleksie miejskim była przystawką przed daniem głównym – wykładem profesora w basenie zdroju „Wojciech”. Temat wykładu Lądek-Zdrój – najstarsze uzdrowisko w Polsce i jego wody lecznicze.

Drugi dzień warsztatów i jednocześnie pierwszą sesję referatową otworzył dr Sebastian Buczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego – przewodniczący organizatorów. Zainaugurował sesję prof. Stanisław Staśko referatem Hydrogeologia Sudetów. Nieprzypadkowo, ponieważ dla większości uczestników, czyli reprezentantów wszystkich największych uczelni w Polsce zagadnienie hydrogeologii, w tym występowania wód termalnych i mineralnych na terenie województwa dolnośląskiego, może być nieoczywiste. Następne wystąpienia młodych hydrogeologów były na wysokim poziomie. W wielu przypadkach prezentacje wyników swoich badań kończyły się otwartą dyskusją.

Część konferencyjną rozdzieliła wizyta hydrogeologów w największej dotąd odkrytej jaskini w Polsce – Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Wieczorna sesja posterowa zamknęła dzień, podczas którego prym wiodła aktywność naukowa studentów.

Na promocję tego typu aktywności postawili gospodarze warsztatów. Z okazji spotkania w Lądku-Zdrój zredagowali i wydali drukiem publikację pokonferencyjną pod redakcją S. Buczyńskiego, S. Staśko i B. Huszczy IV Międzynarodowe Warsztaty Dla Młodych Hydrogeologów. Wydawnictwo zawiera recenzowane artykuły uczestników spotkania. Oprócz dostępu w bibliotekach uniwersyteckich publikację można pobrać na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego (www.geolodzy.uni.wroc.pl, zakładka publikacje).

Warsztaty trzeciego dnia zakończyła wycieczka terenowa prowadzona przez prof. Stanisława Staśko. W drodze z Lądka-Zdrój do Wrocławia wizytowali m.in. Źródło Romanowskie związane z utworami wapienia, którego charakterystykę i uwarunkowania geologiczne przedstawił nasz przewodnik.

Następne warsztaty dla młodych hydrogeologów za rok w Sosnowcu na Uniwersytecie Śląskim. Hasło przewodnie hydrogeologia stosowana.
update: 2013-06-27 11:10:29
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net