Zarząd w roku akademickim 2013/2014
K. Senderak, 15 paŸździernika 2013
Wybrano nowe władze w SKN Geologów. Walne Zgromadzenie w obecności opiekuna koła dokonało wyboru 5 członków zarządu i 3 członków komisji rewizyjnej.

W roku akademickim 2013/2014 władze w kole sprawować będą:

Przewodnicząca Zarządu - Malwina Kubik (I rok mgr)
Wiceprzewodnicząca ds. Promocji - Marta Grodzicka (III rok lic)
Wiceprzewodnicząca ds. Organizacji - Justyna Czyż (III rok lic)
Sekretarz - Magdalena Górniak (III rok lic)
Rzecznik - Paweł Gambal (III rok lic)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Bokła (II rok lic)
Członek Komisji Rewizyjnej - Magdalena Mielke (III rok lic)
Członek Komisji Rewizyjnej - Jacek Skurżyński (III rok lic)
update: 2013-10-16 11:08:27
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net