XX Jubileuszowa Sesja Sekcji Petrologii PTMin
M. Ćwiek, 23 paŸździernika 2013
W XX Jubileuszowej Sesji Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego brała udział wyjątkowo liczna reprezentacja Sekcji Dynamiki Litosfery SKN Geologów, która oprócz prezentowania swoich posterów, miała zaszczyt brać udział w organizacji tego ważnego wydarzenia.


Registration desk - pierwszy dzień konferencji...

Konferencja odbyła się w dniach 17-20.10.2013r.  w niedawno wybudowanym Hotelu Niemcza SPA. W tym roku organizacji tego wydarzenia podjął się Zakład Petrologii Eksperymentalnej z naszego Instytutu. Tuż po przybyciu na miejsce i wypakowaniu sprzętu oraz bagaży, okazało się, że następne 3 dni spędzimy w prawdziwie luksusowym miejscu, co bardzo różni się od studenckiej rzeczywistości. Uczestnicy oprócz zakwaterowania i jedzenia na wysokim poziomie, mieli dostęp do basenu, sauny czy siłowni (na czym niektórzy skorzystali). Ale oczywiście nie było to główną atrakcją wyjazdu...


Prof. Ewa Słaby z Uniwersytetu Warszawskiego - invited speaker

Do Niemczy przyjechali ze swoimi wykładami nie tylko najlepsi polscy petrolodzy, na co wskazywałby tytuł konferencji, ale również światowej sławy naukowcy z różnych zakątków świata. Z tego też powodu językiem konferencyjnym był język angielski. W czwartek wieczorem odbył się tradycyjnie ice-breaker, natomiast cykl odczytów został otworzony w piątek rano przez prof. Jacka Puziewicza. Profesor przypomniał o historii Sesji Sekcji Petrologii PTMinu, które odbywają się od 20 lat. W tym czasie Sesja z konferencji o zasięgu krajowym stała się prawdziwie międzynarodowym spotkaniem.


Członkowie SDL SKNG ze swoimi posterami

Na konferencji swoje odczyty wygłosili zaproszeni goście z zagranicy: Brian Upton z Edynburga, Hubert Brill z Limognes, Theodoros Ntaflos z Wiednia czy Jan Zalasiewicz z Leicester. Tematyka wystąpień była bardzo szeroka, na co wskazywał tytuł Sesji- „Od głębokiej Ziemi do środowiska człowieka”. Odczyty traktowały m.in. o płaszczu litosferycznym, ewolucji magm, geologii regionalnej, wulkanizmie, ale również geochemii czy petrologii odpadów. Swoje postery zaprezentowali również członkowie SKNG i Sekcji Dynamiki Litosfery: Michał Bukała (wspólnie z Piotrem Wojtulkiem): „Preliminary data on chromitite from Czernica Hill, Ślęża Ophiolite (SW Poland)”, Mateusz Ćwiek: „Peridotitic xenoliths from Pilchowice basanite (SW Poland)”, Dominika Kozdrowska: „First report on mantle xenoliths from Cerro Chenque, Patagonia, Argentina”, Danuta Lipa: „Megacrysts of diopside from the Cenozoic Ostrzyca Proboszczowicka basanite (SW Poland)”. Wyniki swoich badań zaprezentowali również dawni członkowie SKNG, którzy obecnie są na studiach doktoranckich: Artur Pędziwiatr, Magdalena Szumowska, Piotr Wojtulek. Wieczorem, po całodniowym cyklu wystąpień, na uczestników czekała okazja do mniej oficjalnych rozmów przy łososiu w sosie sojowym i innych specjałach.


Podczes coffee break'u...

W ostatnim dniu odbyły się trzy wycieczki traktujące o trzech różnych gałęziach petrologii: wulkanizmie (wycieczka do kamieniołomu w Targowicy prowadzona przez dr hab. M. Awdankiewicza), petrologii odpadów (wycieczka do Szklar prowadzona przez dr J. Kierczaka) oraz plutonizmie (wycieczka do kamieniołomu w Kośminie prowadzona przez prof. dr hab. J. Puziewicza). Zainteresowani zbierali próbki skał, najintensywniej (jak można się domyśleć) w Szklarach.


Wycieczka terenowa - kamieniołom w Kośminie

Około 16 w niedzielę wszyscy pożegnali się i rozjechali się w swoje strony. Po wszystkim komitet organizacyjny i obsługa konferencji (czyli członkowie SDL) po prostu nie mogła stwierdzić inaczej niż, że konferencja była świetna i udała się.
update: 2013-11-13 13:27:39
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net