Wyjazd terenowy do kamieniołomu Gracze k. Opola
Michał Bukała, 17 listopada 2013
Dnia 08.11 członkowie sekcji mineralogii wzięli  udział w pierwszym wyjeździe w tym roku akademickim do kamieniołomu bazaltu Gracze, koło Opola. Celem wyjazdu było zapoznanie się z budową geologiczną jednego z najbardziej na wschód wysuniętych wystąpień bazaltu w Polsce oraz możliwość poszerzenia swojej kolekcji  minerałów.

Kamieniołom Gracze jest jedną z najstarszych tego typu kopalni w Polsce. Jej historia sięga XVI wieku i od tego czasu produkcja miała tylko jeden przestój w trakcie II wojny światowej. Kopalnia wydobywa materiał z jednego z kilku okolicznych ostańców denudacyjnych trzeciorzędowych wulkanów, mających charakter twardzieli zbudowanych z odpornych na denudację skał bazaltowych ( z petrologicznego punktu widzenia bazanitów nefelinowych). W wyrobisku obserwowaliśmy 2 potoki lawowe, oddzielone strefą wezykulacji oraz warstwami tufów. Dodatkowo w kilku ścianach doskonale odsłaniał się kontakt górno kredowych piaskowców i margli, po których płynęły potoki lawowe. Według najnowszych szacunków zasoby kopalni zostały ocenione na 5 mln ton, tylko w złożu Gracze. W sąsiadujących w niewielkiej odległości złożach „Ameryka” i „Biały Dom” na kolejne 2 mln ton. Przy obecnym wydobyciu rzędu 300 tys. Ton, kamieniołom będzie działał jeszcze wiele lat.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, stropowe części potoków były porowate, natomiast najbardziej perspektywicznym miejscem okazał się kontakt bazaltu ze skałami osadowymi. Bazalt w tej strefie był silnie porowaty i dodatkowo spękany. Większość  wolnych przestrzeni zajęta była przez szczotki krystaliczne natrolitu (kryształy do 5 mm), miejscami najprawdopodobniej okenitu. Każdy z nas może również pochwalić się okazami kalcytu, wykształconego w formie romboedrów i skalenoedrów z kryształami dochodzącymi do 3 cm! Znaleźliśmy również minerały z grupy serpentynu. Według górników tam pracującym z czasami skałach osadowych znajdowane są małże do kilkunastu centymetrów. Spędziliśmy wiele godzin na zbieraniu okazów, powoli odkładając je do skrzynek, więc niektórzy mieli problem z wydostaniem się z najniższego poziomu kamieniołomu z kilkudziesięcioma kilogramami bazaltu na plecach.update: 2013-11-20 23:31:26
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net