Spitsbergen 'Wyprawą Roku 2013'
K. Senderak, 30 listopada 2013

"I studencka wyprawa na Spitsbergen" będąca kooperacją 4 kół naukowych z Wrocławia zdobyła I nagrodę w konkursie StRuNa. Wyprawa zorganizowana przez KNS Ochrony Środowiska, KNS Geografii, SKN Geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz "Eko-Instytut" z Politechniki Wrocławskiej okazała się najlepsza w kategorii "Wyprawa Roku 2013".


Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w piątek, 29 listopada w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warto przypomnieć, że "I studencka wyprawa na Spitsbergen" miała miejsce w lipcu i sierpniu tego roku. SKN Geologów reprezentował Michał Bukała, obecnie student III roku geologii. "Studenci zapoznali się z sekwestracją CO2 w warunkach polarnych (UNIS CO2 LAB), infrastrukturą polarnych miast w zakresie gospodarki odpadami i pozyskania energii, pobrali próbki do badań, weszli na lodowiec Longyearbreen oraz odwiedzili norweskie (Longyearbyen) i rosyjskie (Barentsburg, Pyramiden) osady górnicze oraz polską stację badawczą w zatoce Petunia." (profil Eko-Instytutu w portalu StRuNa)

Informacja dla członków SKN Geologów niewątpliwie będzie powodem do zadowolenia. Nagroda po dwóch latach ponownie trafia w ręce studentów z Wrocławia. Podczas pierwszego konkursu wyprawa do Albanii zdobyła statuetkę w kategorii "Wyprawa Roku 2011".

Konkurs StRuNa (od słów Studencki Ruch Naukowy) jest programem osiągnięć ruchu naukowego studentów i doktorantów. Program poza organizacją corocznego konkursu stanowi największą bazę studenckich organizacji naukowych w Polsce. Obecnie zawiera informacje o ponad 5000 kół naukowych.

Informacja na stronie MNiSW

Zdjęcia: 1) Uczestnicy wyprawy na lodowcu Longyear (Longyearbreen); 2) Reprezentant SKN Geologów na Svalbardzie; 3) Widoki z rejsu po Isfjord - największym fiordzie Spitsbergenu (136 km).

update: 2013-12-02 11:08:48
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net