Wiedeń znów gościł SKNG
D. Lipa, 02 czerwca 2014
Odbywająca się corocznie w Wiedniu międzynarodowa konferencja European Geosciences Union General Assembly, tym razem z datą 27 kwietnia - 1 maja 2014,  zgromadziła ponad 12 tysięcy naukowców z całego świata.

Wśród 186 reprezentantów naszych krajowych ośrodków badawczych znalazło się również czworo członków Sekcji Dynamiki Litosfery Studenckiego Koła Naukowego Geologów.

W poniedziałek, pierwszego „roboczego” dnia konferencji zaprezentowaliśmy postery: Michał Bukała (wraz z byłym członkiem i przewodniczącym Koła Piotrkiem Wojtulkiem) „Chromites from the Gogołów-Jordanów Serpentinite Massif (SW Poland) – evidence of the arc setting magmatism”, Mateusz Ćwiek „Alkaline and carbonatite metasomatism of litospheric mantle beneath SW Poland – Pilchowice case”, Dominika Kozdrowska „Preliminary results on mafic and ultramafic xenoliths from Cerro Chenque (S Patagonia, Argentina),  Danuta Lipa „Various origins of clinopyroxene megacrysts from basanites from the eastern part of Central European Volcanic Province”. Postery cieszyły się dużym zainteresowaniem; podczas półtoragodzinnej sesji udało się nawiązać wiele nowych znajomości i cennych kontaktów.


Sekcja Dynamiki Litosfery SKNG wraz ze starszymi kolegami i opiekunami naukowymi na Poster Session

W bloku, który interesował nas najbardziej (GMPV – Geochemistry, Mineralogy, Petrology and Volcanology) uczestniczyliśmy w sesjach dotyczących ksenolitów płaszcza, skorupy kontynentalnej, chromitów, dynamiki płaszcza, głębokiej Ziemi i innych. Było z czego wybierać, więc Michał dotarł nawet na platformę wiertniczą – wprawdzie tylko poprzez łącze telewizyjne i kamery, ale i tak, rzecz to niepowszednia.

W przerwach odwiedziliśmy wiele stoisk firm oferujących usługi w różnych dziedzinach nauk o Ziemi, wydawnictw i producentów najróżniejszego sprzętu: od Google, przez ESA i Springera, po CAMECĘ. Nowinki ze świata techniki zaskakują!

EGU ma to do siebie, że jest to konferencja ogromna: szeroka tematyka, mnóstwo ludzi. Nam udało się wybrać coś szczególnie ciekawego dla siebie i posłuchać specjalistów. Spotkania z młodymi naukowcami dały do myślenia i wzbogaciły grono znajomych.
update: 2014-06-03 11:56:59
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net