Obz w Albanii - dwa etapy zapisw
Krzysztof Senderak, 25 kwietnia 2011
Do obozu naukowego w Albanii pozostao ju naprawd niewiele czasu. Przygotowania do priorytetowego projektu naszego Koa w roku akademickim 2010/2011 wchodz w najwaniejszy etap, który dotyczy szczegóowego opracowania planu wyjazdu i ustalenia ostatecznej listy uczestników.

Jestem przekonany, e nie trzeba nikogo zachca do udziau w obozie naukowym, którego celem bdzie jedno z pastw Pówyspu Bakaskiego. Rozmaito geologiczna, przyrodnicza i kulturowa stanowi niewtpliw gratk dla wszystkich fanów praktycznej geologii i interesujcych podróy.

Poniej przedstawiamy informacje dotyczce zapisów na sierpniowy wyjazd do Albanii.
 1. 05.05.2011 - 08.05.2011 - pierwszy nabór uczestników, w którym zapisuj si wszyscy zainteresowani czonkowie Koa (zapisy bez limitu miejsc),
 2. 09.05.2011 - Zarzd wybiera czonków koa z listy osób zapisanych w pierwszym naborze, którzy bd mieli zagwarantowany udzia w obozie na podstawie zaangaowania w przygotowania do obozu lub znacznej aktywnoci w pracach Koa,
 3. 10.05.2011 - 13.05.2011 - drugi nabór uczestników, w którym zapisuj si wszyscy zainteresowani czonkowie Koa (limit miejsc wyznaczony przez liczb czonków, których udzia zostanie zagwarantowany po pierwszym naborze),
 4. W pierwszym naborze brana jest pod uwag tylko "aktywno" czonka, za w drugim naborze decyduje "kolejno zapisów",
 5. Jedyn moliwoci zapisania si na obóz s zapisy on-line prowadzone na naszej stronie,
 6. Uwaga: czonek Koa, który nie zapisa si w pierwszym naborze, ale mógby sdzi, e jest aktywny, moe zapisa si na wyjazd jedynie w drugim naborze, w którym decydowa bdzie kolejno zapisów,
 7. Zarzd nie odpowiada za utrudnienia w trakcie zapisów, które spowodowane s niepodaniem lub nieprawidowym podaniem numeru indeksu i nr PESEL przez czonka Koa *.
Na spotkaniu czonków Koa w dniu 19.04.2011 nowym koordynatorem przygotowa do obozu naukowego w Albanii zosta ukasz Krzeszowski (II rok), który przej funkcj po Piotrze Somskim.

* numery indeksów studentów, którzy nie podali numeru PESEL i nie mog bra udziau w zapisach on-line: 196728, 227551, 221688, 221695, 221697, 227573, 221709, 208140, 225065, 208150, 225072, 221732

Dla kompletnoci informacji na temat przygotowa do obozu informujemy:
 1. Wyjazd zaplanowany jest na drugi tydzie sierpnia (08.08.2011),
 2. Wyjazd przewidziany jest na 18 lub 21 dni,
 3. W obozie moe wzi udzia maksymalnie 20 studentów,
 4. Koszt transportu pokrywa dofinansowanie Koa - pienidze zdobyte w ramach sponsoringu, pracy czonków i ewentualnego wsparcia Prorektora,
 5. Uczestnik wyjazdu prawdopodobnie pokrywa tylko koszty noclegu i wyywienia.
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net