Geosfera 2015
Katarzyna Schab, 23 kwietnia 2015
Kolejna konferencja za nami! Tym razem na pierwszy plan wysuwa się kwietniowa Geosfera 2015, czyli VIII Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne zorganizowane w Żorach w dniach 23-26.04.2015 przez Koła Naukowe UŚ oraz UAM.
Podczas tego wydarzenia reprezentowała nas delegacja w składzie: Marcin Bokła, Michał Dajek, Maciej Ptak oraz Katarzyna Schab.
Warsztaty służyły poszerzeniu wiedzy w zakresie geofizyki: odbyła się konferencja naukowa, badania w terenie oraz możliwy był zjazd do różnych kopalni węgla kamiennego na Śląsku.
Warte podkreślenia jest wystąpienie Macieja Ptaka z referatem pt.: "Granice geologii oraz próba doświadczalnego określenia przydatności geotroniki w poszukiwaniu złóż, zakładając użycie kota domowego jako aparatury pomiarowej". Nie musimy wspominać, że referat spotkał się z żywym zainteresowaniem... ;)
Poza charakterem naukowym Geosfera miała na celu integrację miłośników geofizyki oraz geologii, którzy licznie przybyli do Żor. Miłym zaskoczeniem był fakt, że większość uczestników miała okazję spotkać się już wcześniej, na początku roku akademickiego, podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Geologicznych, organizowanego przez nasze Koło :)
update: 2015-08-30 15:44:48
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net