European Geosciences Union 2015
Michał Dajek, 27 kwietnia 2015

W dniach 27. kwietnia – 02. maja odbyła się międzynarodowa konferencja European Geosciences Union General Assembly 2015 w Wiedniu. Nasze Koło reprezentowali: Michał Bukała, Michał Dajek oraz Dominika Kozdrowska.

Przedstawicielami Instytutu Nauk Geologicznych byli pracownicy Zakładu Petrologii Eksperymentalnej (prof. Jacek Puziewicz, dr Magdalena Matusiak-Małek), doktoranci w nim pracujący (Danuta Lipa, Mateusz Ćwiek) oraz członkowie SKN Geologów.  W konferencji łącznie wzięło udział ponad 12 tys. naukowców z całego świata (tak podaje strona EGU http://www.egu2014.eu/, sam słyszałem tylko o ponad 5 tys. osób). W czasie tych sześciu dni uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w wielu odczytach i sesjach posterowych. Tematyka prezentowanych prac była bardzo zróżnicowana – poruszała problemy związane z naukami przyrodniczymi: biologią, klimatem, petrologią, geologią strukturalną i wiele z nimi powiązanych. Nasi studenci i doktoranci zaprezentowali swoje postery dotyczące obiektów ich naukowych zainteresowań.

Udział w tej imprezie przyniósł pozytywne skutki nie tylko w zakresie poszerzenia swojej wiedzy o naukach przyrodniczych, ale także umożliwił on poznanie innego podejścia do zagadnień, które poznawane są każdego dnia na zajęciach.

update: 2015-09-03 20:14:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net