Pomnik Zwierzyckiego odsłonięty!
Mateusz Szadkowski, 29 wrześœnia 2015
23 września 2015 roku, po 70 latach od swojego przybycia do Wrocławia, Profesor Józef Zwierzycki doczekał się pierwszego pomnika w stolicy Dolnego Śląska.

Już dwa tygodnie wcześniej na Bulwarze Józefa Zwierzyckiego stanął głaz, stanowiący postument dla pamiątkowej tablicy, która dzień przed odsłonięciem wisiała już swoim miejscu. Wywiercenie czterech otworów kosztowało blisko dwie godziny udręki i kilka spalonych wierteł. Granit strzeliński, dar Mineral Polska S.A., był godnym przeciwnikiem dla geologów - miejmy nadzieję, że będzie tak samo godnym upamiętnieniem Profesora. Zanim jednak opadła wstęga, w dniu odsłonięcia, o godzinie 10.00, rozpoczęła się sesja pamiątkowa, poświęcona życiu Józefa Zwierzyckiego oraz owocom jego działalności.

Doktor Jacek Gurwin, za-ca Dyrektora ING, otworzył konferencję i w krótkich słowach przywitał gości oraz odczytał fragment listu Profesora M. Mierzejewskiego, skierowany do naszego Koła. Wśród zaproszonych osób znaleźli się prelegenci: dr hab. Anna Górecka – Nowak; dr Alina Chrząstek; dr Cezary Bachowski, przedstawiciel KGHM Polska Miedź S.A.; delegacja ze szkoły w Krobi (noszącej imię Józefa Zwierzyckiego) na czele z Dyrektorem, Panem Józefem Czarneckim; Pani Justyna Kowalińska z Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, a także Pani Kamilla Jasińska z Biura Rektora UWr. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan dr hab. prof. Grzegorz Hryciuk, Prorektor ds. studenckich. Władze Wydziału reprezentował dr hab. Jacek Szczepański. Gościliśmy również Dyrekcję Instytutu, wielu pracowników ING, Profesorów Emerytowanych i studentów. Pani Sylwia Idzi, przedstawicielka Fundacji Banku Zachodniego WBK, przybyła by przyjrzeć się efektom naszej ciężkiej pracy i krótko opowiedzieć o działalności Fundacji.

Życiorys Profesora Zwierzyckiego jest dobrze znany chyba wszystkim uczestnikom konferencji. Niemniej jednak Pani Anna Górecka – Nowak i Pani Alina Chrząstek wystąpiły z nieocenionym referatem pt. „ Profesor Józef Zwierzycki – realista i wizjoner”, by w ciekawy sposób przybliżyć sylwetkę Profesora i tym samym uczynić godny wstęp dla pozostałych wystąpień. O gospodarczych i społecznych konsekwencjach odkrycia złóż rud miedzi opowiedział Pan Cezary Bachowski. Dziś KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z największych producentów miedzi i srebra na świecie. Daje miejsce zatrudnienia kilkudziesięciu tysiącom osób. Wszystko to jest konsekwencją odkrycia, którego dokonał w latach pięćdziesiątych Józef Zwierzycki.

Z nieukrywaną radością wysłuchaliśmy Dyrektora Szkoły w Krobi, Pana Józefa Czarneckiego. Rodzinne miasteczko jest miejscem, gdzie kultywowana jest pamięć o Profesorze Zwierzyckim, a tamtejsza szkoła nosi Jego imię. Dotychczas kontakt z Krobią utrzymywał Instytut Nauk Geologicznych. Chcielibyśmy, by nasze Koło – organizacja, której początek dał Józef Zwierzycki - także włączyło się w te działania. W całym pokonferencyjnym zamieszaniu udało nam się chwilę porozmawiać z przedstawicielami delegacji i mamy nadzieję, że stoimy na dobrej drodze, aby wkrótce także odwiedzić Krobię i spotkać się z uczniami szkoły.

Tuż po krótkiej przerwie sala na powrót się zapełniła i nadszedł czas na wystąpienie Pani Justyny Kowalińskiej. Mówiąc o Józefie Zwierzyckim mamy na myśli przede wszystkim jego dokonania na polu nauk geologicznych. Tymczasem badaczowi przebywającemu wiele lat w Indiach Holenderskich udało się również zebrać pokaźną kolekcję przedmiotów związanych z tubylczą ludnością. Te eksponaty zostały zgromadzone m.in. w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, gdzie pracuje na co dzień Pani Kowalińska. Jej referat dostarczył ciekawej wiedzy na temat pozageologicznych aspektów działalności Profesora, a także rzucił światło na kulturę, tak odmienną od naszej, pośród której Józef Zwierzycki żył i pracował długie lata.

Następnie Pani Kamilla Jasińska podkreśliła wagę wydarzenia, w którym wszyscy uczestniczyliśmy. Przedstawiła historię nadania imienia Józefa Zwierzyckiego nadodrzańskiemu bulwarowi i opowiedziała o innych „profesorskich” ulicach we Wrocławiu. Pani Jasińska pisze pracę doktorską, której temat koncentruje się wokół upamiętniania wybitnych wrocławskich naukowców

Kolejny referat, wygłoszony przez skromną osobę autora niniejszej relacji, przysporzył mu (oprócz satysfakcji) mnóstwo stresu przed i w trakcie wystąpienia. Historia naszego Koła to temat ciekawy, ale jednocześnie drażliwy, bo różne osoby pamiętają różne jej wersje. Autor starał się jak mógł, tym bardziej, że czas był dla organizatorów bezlitosny – w porządek konferencji wkradło się niewielkie, acz potencjalnie groźne (gdyż dalsza część obchodów była ściśle umiejscowiona w czasie) opóźnienie. Mimo stresującej sytuacji (i komentarzy padających z sali, utwierdzających autora w przekonaniu, że scio me nihil scire) udało się pozytywnie rzecz zakończyć. Kolejni prelegenci – Agnieszka Kawka i Łukasz Krzeszowski – również musieli toczyć wyścig z czasem, na szczęście swoje wystąpienie przedstawiali z pozycji naocznych świadków i uczestników. Opowiedzieli o wyprawie do Indonezji, która w 2013 roku ruszyła śladami Józefa Zwierzyckiego. Ich wystąpienie ilustrowała nie tylko własna prezentacja, ale również wystawa zdjęć z obozu umieszczona w sali konferencyjnej.

Na relacji z wyprawy do Indonezji zakończyła się część konferencyjna. Wszyscy uczestnicy udali się na Bulwar Józefa Zwierzyckiego, gdzie zastali opasany czerwoną wstęgą pomnik. Krótkie przemówienie wygłosił Pan Prorektor Grzegorz Hryciuk, po czym wraz z Przewodniczącą SKNG, Kasią Zboińską pociągnął za koniec wstęgi. Tym samym pomnik, świadectwo pamięci Koła o swoim pierwszym Opiekunie, został oficjalnie odsłonięty. Na koniec Kasia podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia tej szczytnej idei. Tak zakończony został oficjalny program obchodów. Część zaproszonych gości udała się na obiad, inni postanowili wrócić obowiązków lub po prostu do domu. Najbardziej wytrwali zdecydowali się jeszcze na zwiedzanie Auli Leopoldyńskiej oraz Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu, które umożliwiła Pani Kamilla Jasińska.

Fakt, że udało się godnie upamiętnić naszego pierwszego Opiekuna oraz że doczekał się on wreszcie pomnika w mieście, które pośród ognia i ruin podnosił z upadku, jest ogromnym sukcesem SKN Geologów. Dokładniej rzecz ujmując: osób, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w projekt. Dodajmy ze smutkiem – nielicznych w skali całego Koła. Szkoda, że tak mało nas wzięło udział w przygotowaniach lub przynajmniej przybyło na konferencję. Tym większe podziękowania należą się wszystkim, którzy pomogli postawić kolejny kamień milowy w historii SKNG.

Projekt „Profesor Józef Zwierzycki – pamięci wielkiego geologa i patrioty, pierwszego Opiekuna SKN Geologów UWr” został dofinansowany w ramach Konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Architekci naszej rzeczywistości” ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Honorowymi patronatami wydarzenie objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr, Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UWr, Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: TVP Wrocław oraz Akademickie Radio LUZ.

Za zdjęcia serdecznie dziękujemy Panu Antoniemu Stryjewskiemu :)

update: 2015-09-29 20:13:12
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net