Geosfera 2016
Michał Dajek, 13 maja 2016
W tym roku w dniach 14-16 kwietnia odbyły się już IX Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera”. Konferencja organizowana przez studentów AGH w Krakowie z Koła Naukowego „Geofon” miała miejsce w Gdyni. W czasie jej trwania Instytut Oceanografii w Gdyni udostępnił swoje sale w celu przeprowadzenia zajęć. W warsztatach uczestniczyło dziewięcioro studentów SKN Geologów UWr.Tegoroczna „Geosfera” swoim programem obejmowała zajęcia w terenie, sesje referatowe, sesję posterową oraz warsztaty prowadzone przez przedstawicieli czołowych firm geofizycznych w Polsce. Podczas trwania wszystkich aktywności studenci zaznajamiali się z technikami prowadzenia badań geofizycznych. Zapoznali się oni z obsługą georadaru oraz magnetometru. Dodatkowo w czasie odczytów i zajęć teoretycznych mieli oni możliwość zarówno rozwinąć umiejętności nabyte w czasie zajęć na uczelni, jak i poszerzyć swoje horyzonty, zaznajamiając się z nowymi zagadnieniami. Oprócz odczytów związanych wyłącznie z geofizyką odbyło się także wiele prelekcji interdyscyplinarnych, które pokazywały, że połączenie geofizyki z innymi dziedzinami geologii pozwala na głębsze zrozumienie danego problemu oraz jego bardziej efektywne rozwiązanie. Troje studentów naszego Koła zaprezentowało tego typu podejście w czasie sesji posterowej. Ich postery dotyczące zastosowania metod elektromagnetycznych w rozpoznawaniu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, jak i równoległym wykorzystaniem w badaniach dolnej skorupy głębokich profilowań sejsmicznych z danymi petrograficznymi cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników „Geosfery” – zarówno studentów, jak i pracowników naukowych.

Wśród członków naszego Koła w warsztatach wzięli udział: Katarzyna Schab, Michał Dajek, Katarzyna Kądziołka, Paweł Derkowski, Paweł Sobczak, Inez Grzegorczyk, Pola Kościukiewicz, Klaudia Cieślawska i Martyna Leśniak.
update: 2016-11-13 20:01:27
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net