III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych
Katarzyna Zboińska, 10 paŸździernika 2016
Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego już po raz trzeci podjęło się organizacji ogólnopolskiej konferencji, w której co roku udział bierze ponad 100 studentów i doktorantów nauk o Ziemi z najważniejszych polskich ośrodków akademickich.


III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych 2016 odbędzie się w Lewinie Kłodzkim w dniach 13-16 października 2016 r.  Podczas 4 dni trwania Zjazdu uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań podczas sesji referatowych i posterowych, wziąć udział w wycieczkach terenowych, których trasy będą biegły przez najciekawsze pod względem geologicznym miejsca Gór Stołowych, a także nabyć nowe, praktyczne umiejętności podczas zaplanowanych warsztatów z komputerowego modelowania procesów geologicznych, prowadzonych przez specjalistów i uznane autorytety w swoich dziedzinach: prof. dr hab. Ewę Słaby, Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie oraz dr Martę Adamuszek i dr. Łukasza Jasińskiego z Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.


O dużym znaczeniu w świecie młodych geologów organizowanej przez SKNG UWr konferencji świadczy zarówno zainteresowanie uczestników, jak i przyznane patronaty honorowe:
Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr oraz Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UWr. Patronat medialny nad konferencją sprawuje „Przegląd Geologiczny”.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na fanpage’u Zjazdu: https://www.facebook.com/zjazd.geologow/.
update: 2016-10-10 19:35:12
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net