XXIII Sesja Sekcji Petrologii PTMin
Dariusz Marciniak, 20 listopada 2016

W dniach 21-23 października w Starej Morawie odbyła się XXIII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, w której udział wzięli członkowie SKN Geologów. Temat przewodni wydarzenia brzmiał „Systemy subdukcji w Sudetach i obszarach przyległych”.


Konferencja zainaugurowana została przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego – dr. hab. Leszka Marynowskiego oraz Przewodniczącego Sekcji Petrologii PTMin - prof. UWr Marka Awdankiewicza. Sesje referatowe zdominowały wyniki analiz skał wysokociśnieniowych oraz odtwarzanie temperatur i ciśnień, w obrębie których skały te przebywały w trakcie metamorfizmu. Przodująca pod względem prezentowanych wyników była grupa wykładowców i doktorantów z Katedry Mineralogii, Petrologii i Geochemii Akademii Górniczo – Hutniczej, prowadząca badania w obrębie Kaledonidów Skandynawskich oraz Masywu Czeskiego

Sesja, jak co roku w całości prowadzona w języku angielskim, była doskonałą okazją do wysłuchania zaproszonych gości z zagranicy. Tym razem swoją obecnością zaszczycili nas: prof. Ulf Linnemann, prof. Hans Joachim Massonne, prof. Reiner Klemd oraz prof. Jana Kotkova. Wszyscy oni z entuzjazmem przedstawiali nam swoje spojrzenie na wciąż nurtujące geologów zagadnienia związane z mechanizmami towarzyszącymi powstaniu orogenu waryscyjskiego. Swoje pomysły opierali w większości na wynikach mikroanaliz granatów, cyrkonów lub mikrodiamentów.

Podczas sesji posterowej zaprezentowało się dwoje członków SKN Geologów: Paweł Sobczak z posterem „Petrology of ultramafic to felsic xenoliths from Ruddon’s Point, Fife, Scotland” i Katarzyna Zboińska z pracą „Petrography and possible provenance of natural stones found in the Lubiąż Abbey”.

Ostatnią atrakcją ze strony organizatorów była niedzielna wycieczka terenowa w obrębie Masywu Śnieżnika, która okazała się gratką dla osób interesujących się skałami wysokociśnieniowymi, ponieważ przystankami na jej trasie były m.in. rzadkie odsłonięcia eklogitów w Międzygórzu oraz granulitów w okolicach Starego Gierałtowa.

Sekcja Dynamiki Litosfery pragnie serdecznie podziękować Pracownikom Zakładu Petrologii Eksperymentalnej za pracę włożoną w merytoryczne przygotowanie do udziału w sesji posterowej. Warto już teraz zapowiedzieć, że w 2017 roku to właśnie dr hab. Anna Pietranik wraz  z Pracownikami ZPE podjęła się organizacji XXIV Konferencji Sekcji Petrologii PTMin.

W XXIII Sesji Sekcji Petrologii PTMin nasze Koło reprezentowali: Katarzyna Zboińska, Paweł Sobczak i Dariusz Marciniak.

update: 2016-11-20 22:49:49
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net