SKNG z wizytą w Olkuszu
Szymon Baran, 25 listopada 2016
25 listopada 2016 roku grupa członków SKNG UWr wybrała się na wschód - do Olkusza. Celem badań terenowych była kopalnia ,,Pomorzany”, gdzie oprócz pobrania próbek studenci mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy górniczej.

O 4:15 nad ranem większość ludzi smacznie sobie śpi - reguła ta nie tyczy się jednak studentów geologii. O 4:30 nasz bus ruszył na wschód, ku Olkuszowi. Uczestnicy spożytkowali czas podróży w dwojaki sposób: na drzemce lub konwersacji.

Punkt 8:00 znaleźliśmy się na terenie ZGH ,,Bolesław” S.A., gdzie spotkaliśmy się z zakładowym geologiem.
Przed zjazdem w czeluści kopalni zostaliśmy wyposażeni w odpowiednie obuwie, odzież roboczą i latarki, po czym otrzymaliśmy niezbędne przeszkolenie dotyczące korzystania z masek ratunkowych i zasad BHP obowiązujących na terenie zakładu. W głąb kopalni zjechaliśmy specjalnym samochodem, znajdując się docelowo ponad 200 metrów pod powierzchnią ziemi. Po drodze czekały na nas trzy stanowiska do odwiedzenia i omówienia.

Po osiągnięciu pierwszego celu wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji. Dowiedzieliśmy się, że główne zasoby kopalni zlokalizowane są w dolomitach kruszconośnych (spąg triasu środkowego) oraz w stropie wapieni z triasu dolnego. Ponadto uzyskaliśmy informacje dotyczące tego, w jaki sposób buduje  i eksploatuje się kopalnie oraz jakie są różnice między  kopalnią cynku i ołowiu, a np. zakładem wydobycia węgla kamiennego.

Po wprowadzeniu teoretycznym cała grupa ochoczo zabrała się do poszukiwania minerałów. Natrafiliśmy na naprawdę ciekawe okazy galeny, markasytu, sfalerytu na markasycie oraz najbardziej pożądanej -  blendy cynkowej.  Następnie udaliśmy się do drugiego punktu wyjazdu terenowego. Tam  mieliśmy okazję obserwować maszyny górnicze przy przeładunku surowca. W łyżce jednej z nich wykonaliśmy poniższe pamiątkowe zdjęcie.

Trzecim i ostatnim punktem naszego pobytu pod ziemią był chodnik odwadniający, gdzie zostaliśmy zaznajomieni z tajnikami hydrogeologii obszaru. Kopalnia przecina aż cztery poziomy wodonośne: czwartorzędowy, triasowy, jurajski oraz dewoński. Mieliśmy również okazję zobaczyć, jak „testuje” się punkty ostrzegawcze.

W okolicach godziny 12 przywitało nas na powierzchni światło dnia. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie  i ruszyliśmy zdać sprzęt i przebrać się w cywilne ubrania.

           

Podziękowaliśmy za gościnę i wróciliśmy do naszego środka transportu, po czym ruszyliśmy  do Sosnowca, by odwiedzić przy okazji Muzeum Geologiczne ulokowane na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Po obejrzeniu kolekcji minerałów, skał i skamieniałości ruszyliśmy w kierunku Wrocławia, by zakończyć naszą przygodę po godzinie siedemnastej w punkcie startowym.

Serdecznie dziękujemy ZGH "Bolesław" S.A., za możliwość ponownych odwiedzin i liczymy, że powrócimy tu w przyszłym roku.

W badaniach terenowych w kopalni cynku i ołowiu udział wzięli: Grzegorczyk Inez, Kościukiewicz Pola, Nowicka Nadia, Stachoń Jakub, Marciniak Dariusz, Matczuk Piotr, Czarkowski Hubert, Bigos Hubert, Kusnerż Patrycja, Tańczuk Paweł, Baran Szymon, Gładkowski Michał, Buczko Daniel, Grochmal Bartłomiej. Opiekunami naukowymi wyjazdu byli dr Adam Szuszkiewicz i dr Stanisław Madej.

Zdjęcia: Hubert Bigos, Dariusz Marciniak