Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego

Relacja z Geosfery 2017
Dariusz Marciniak, Michał Obała, 08 maja 2017
X Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera 2017” już za nami. W dniach 20-23 kwietnia pomimo pogody w kratkę ponad setka studentów z całej Polski poszerzała oraz dzieliła się wiedzą geologiczno-geofizyczną w budynkach Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) UW w Chęcinach koło Kielc. Organizatorami konferencji były Studenckie Koło Naukowe Geofizyków „PREM” z Uniwersytetu Śląskiego oraz University of Warsaw Student Chapter of AAPG. W tym roku SKNG reprezentowały 4 osoby.

Na plan wydarzenia składały się wykłady, postery, warsztaty laboratoryjne i terenowe wraz z analizą wykonanych pomiarów oraz tematyczne wycieczki.

fot. Judyta Ordobińska

Podczas sesji referatowej oraz posterowej prelegenci starali się pokazać metody geofizyczne nie tylko jako domenę geofizyków, ale również jako narzędzie pomocne geologom w określaniu stratygrafii, poziomów wodonośnych, struktur tektonicznych oraz w interdyscyplinarnych naukach geośrodowiskowych. Pojawiły się także tematy wykorzystywania sejsmologii w poznawaniu wnętrza innych planet Układu Słonecznego.

W czasie trwania warsztatów terenowych nasi studenci poznali w praktyce obsługę, przetwarzanie wyników oraz zastosowanie metod sejsmiki refrakcyjnej, wielokanałowej analizy fal powierzchniowych, georadarowej oraz konduktometrycznej. Natomiast podczas warsztatów odbywających się w świetnie wyposażonych laboratoriach ECEG uczestnicy Geosfery mieli możliwość dokonywania inwersji otrzymanych danych, interpretacji pomiarów geofizycznych oraz uczestniczyli w wybranych zajęciach dodatkowych.


fot. Agnieszka Wrzosek

Organizatorzy zapewnili również rozrywkę po całodniowych badaniach. Nasza czwórka miała możliwość zmierzyć się z innymi uczestnikami w GeoQuizie oraz w grze typu Escape Room Challenge. Szczególnie druga atrakcja była nie lada gratką z uwagi na wątek mineralogiczny postawionej zagadki.

Ostatniego dnia, po uroczystym zakończeniu konferencji zorganizowano dwie wycieczki. Studenci mogli wybrać zwiedzanie jaskini Kadzielnia wraz z kieleckim Geoparkiem lub Centralnego Magazynu Rdzeni PGNiG w Chmielniku.

W warsztatach udział wzięli: Klaudia Cieślawska, Patrycja Kusnerż, Michał Obała, Dariusz Marciniak.


 

 

fot. Michał Obała

update: 2017-05-27 18:41:48
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net