Nowe artykuy o SKNG w prasie
Piotr Wojtulek, 27 czerwca 2011
W czerwcowych numerach Przegldu Geologicznego oraz Przegldu Uniwersyteckiego ukazay si artykuy o dziaalnoci naszego Koa. Informujemy take, e patronat medialny nad obozem do Albanii objo pismo "Perspektywy". Poniej przedstawiamy linki do wersji elektronicznych.

W dugo oczekiwanym, czerwcowym wydaniu Przegldu Geologicznego ukazaa si relacja z obchodów 65 lecia SKNG, ktore odbyy si w kwietniu. Niestety, wskutek bdnej korekty redaktorów "PG" w tekcie pojawio si kilka bdów. Niemniej jednak cieszy nas obecno relacji wraz z dwoma zdjciami. Przegld Geologiczny jest gazet ogólnopolsk, stanowi wic wietne forum na przedstawienie dziaalnoci Koa.

W Przegldzie Uniwersyteckim ukazaa si natomiast relacja z Sesji Geotechnicznej wspóorganizowanej z firm HOBAS System Polska Sp. z o.o.

Autorzy artykuów:
Kowalczyk T., Wojtulek P. (2011): 65 lat Studenckiego Koa Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocawskiego, Przegld Geologiczny, vol. 59, nr 6, s. 457. Zdjcia: K. Senderak,
Rudolf M., Wojtulek P. (2011): Studenci studentom o geotechnice, Przegld Uniwersytecki, nr 6-8/2011, s. 10 - 11. Zdjcia: Olimpia Kordy, /tytu pochodzi od redakcji/

Linki:
Przegld Geologiczny:
http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-menu-tekst/link-menu-lewe-wyd/przeglad-geologiczny/3695-przegld-geologiczny-2011-06-tom-59
Przegld Uniwersytecki:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=37501&from=publication
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net