Studenci geologii zainteresowani SKNG
Krzysztof Senderak, 12 paŸździernika 2011
Od pocztku nowego roku akademickiego, który rozpocz si nie dalej, jak trzy tygodnie temu, do Studenckiego Koa Naukowego Geologów UWr. wstpio 24 nowych czonków. Niemal wszyscy s studentami geologii I i II roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocawskim.

Tym samym liczba wszystkich czonków naszego koa wzrosa znaczco do 75 osób, stawiajc nas w czoówce najbardziej popularnych organizacji studenckich na UWr. Ten fakt bezsprzecznie pozwala nam myle o dziaalnoci Koa Geologów na jeszcze wiksz skal. Aby osign wyznaczone cele konieczne bdzie sprawne dziaanie wszystkich struktur - wszystkich czonków Koa, Sekcji Naukowych i Zarzdu.

Moemy mie nadziej, e nowi czonkowie potraktuj wstpienie do Koa bardzo powanie i w niedugim czasie zaczn aktywnie pracowa w licznych projektach realizowanych przez SKNG.

Powodzenia!
update: 2012-01-09 23:43:58
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net