Wybory do wadz SKNG
Piotr Wojtulek, 01 listopada 2011
10 listopada o godzinie 18:30 w sali nr II odbd si wybory wadz Studenckiego Koa Naukowego Geologów. Kadencj obecny zarzd rozpocz 12 listopada 2010 r. i po roku czas przekaza wadz nowemu. W wyborach tych wybieramy przedstawicieli na nastpujce funkcje:

Zarzd Koa:
  • Przewodniczcy Zarzdu
  • Wiceprzewodniczcy ds. organizacji
  • Wiceprzewodniczcy ds. promocji
  • Sekretarz
  • Rzecznik
Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczcy KR
  • Czonek K
  • Czonek KR
Wybory odbywaj si w ten sposób, e przewodniczcy musi by wybrany bezwzgldn wikszoci gosów (tj. 50% + 1 gos), pozostae osoby s wybierane zwyk wikszoci (tj. wicej osób "za" ni "przeciw"). Jedynie w Komisji Rewizyjnej czonkowie SKNG wybieraj najpierw 3 czonków, a oni sporód siebie wybieraj Przewodniczcego KR.

W wyborach moe wzi udzia czynnie kady czonek SKNG. A zatem czonkowie honorowi i stowarzyszeni nie maj tego prawa ;) Podobnie dot. udziau biernego - wybranymi do penienia funkcji mog by tylko czonkowie SKNG.

Zgodnie z regulaminem SKNG wyborów dokonuje si podczas Walnego Zgromadzenia Koa. Zgromadzenie to prowadzi Przewodniczcy Zarzdu. W zwizku z tym ogaszam rozpoczcie zgaszania swoich kandydatur na funkcje.

Swoje kandydatury moecie zgosi, wysyajc je na mój adres e-mail <piotr.wojtulek@interia.pl>. Do 6 listopada (do niedzieli) bd one niejawne - tego dnia zostan skompletowane i opublikowane na stronie. Potem bdzie si mona zgasza tytuem uzupenienia.

Aktualna lista czonków dostpna bdzie od pitku, 04.11.2011 r.
update: 2012-01-09 23:43:33
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net