Problemy techniczne ze stron
Piotr Wojtulek, 06 listopada 2011
Informujemy, e ze wzgldu na liczne ataki wirusów internetowych strona SKNG nie jest w peni sprawna. Mimo prób wyleczenia witryny nie udao nam si jeszcze przywróci zwaszcza zdj w artykuach o dziaalnoci Koa oraz forum. Do czasu znalezienia odpowiedniej ochrony antywirusowej niektóre treci serwisu mog by zatem niedostpne, za co serdecznie przepraszamy.

Zarzd SKNG
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net