Od dzi wystawa w rotundzie ING
Krzysztof Senderak, 29 listopada 2011
Ju w rod otwarcie wystawy fotografii "Albania 2011".

Wród 36 zdj prezentowanych w holu rotundy Instytutu Nauk Geologicznych UWr znajd si premierowe, dotd niepublikowane nigdzie prace. Mona zobaczy zdjcia geologiczne - przedstawiajce fenomenalne fady, zdjcia krajobrazowe - Alp Pónocnoalbaskich, ale te artystyczne - prezentujce ludzi i architektur Albanii.

Fotografie przedstawiaj w telegraficznym skrócie letni obóz naukowy Koa Geologów na Bakanach, a ich autorami s Magdalena Szumowska, Anna Wysocka i Krzysztof Senderak. O solidne przygotowanie i organizacj wystawy zadba Marcin Gole.

Termin wystawy jest nieprzypadkowy, bo otwarcie wie si z nadchodzcym dniem patronki górników i geologów - w. Barbary.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do zapoznania si z wystaw!

Rotunda Instytutu Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 30, Wrocaw

Dzikujemy wszystkim, którzy zaangaowali si w organizacj wystawy, a take wszystkim autorom zdj z obozu, których prace nie zostay zaprezentowane.
update: 2012-01-09 23:40:21
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net