Kopalnia Rudna 2009
Dorota Podgrska, 23 paŸździernika 2009
Celem wyjazdu do zakadu górniczego Rudna byo zapoznanie si z budow kopalni oraz pobranie próbek mineralnych. Interesoway nas sole zielone oraz szczotki gipsu. Zabarwienie swoje mineray te zawdziczaj zwizkom miedzi.

Kopalnia Rudna jest czci Kombinatu Górniczo - Hutniczego Miedzi. Wydobywa si tam upki miedzionone. Zjechalimy na gbokoci 1070 metrów. Po zwiedzeniu chodników i obejrzeniu urzdze górniczych, opiekujcy si nami geolog zaprowadzi nas do starego chodnika, gdzie mieci si may zbiornik z wod, silnie przesycon zwizkami solnymi. W zbiorniku tym lateralnie narastaj sole kamienne, a gipsy mona wydoby grzebic rkoma w tutejszych kauach. Niewtpliwie zbieranie tych mineraów byo wielk przygod.

Do Wrocawia powrócilimy okoo godziny 15, z cikimi plecakami, ale bardzo zadowoleni.

Lista obecnoci: Marcin Wsowski, Piotr Wojtulek, Ania Kukua, Tomasz Parkitny, Piotr Kenis, Piotr Komza, Daniel Kenio, Marek Gasz, Marcin Gole, Micha Luks, Micha Kociuczyk, ukasz Kulig, Jakub Senderak, Iwona Korybska

Opiekun: dr Adam Szuszkiewicz
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net