Rudawy Janowickie 2009
Dorota Podgrska, 06 listopada 2009
W dniach 6 - 8 listopada grupa studentów naszego koa wyjechaa na badania terenowe w Rudawy Janowickie. Wyruszylimy z Wrocawia pocigiem o godzinie 15:30 i okoo 19 dotarlimy do Trzciska. Podró duya si wprawdzie niemiosiernie ze wzgldu na powoln jazd, ale spotgowao to tylko nasze apetyty na dugie wdrówki i obcowanie z przyrod.

W pocigu do Trzciska
W pocigu do Trzciska

Od razu po wyjciu z pocigu ruszylimy przed siebie, liczc na szybkie zdobycie dwóch najwikszych szczytów Rudaw Janowickich - Sokolika i Krzynej. Nasze plany zweryfikowane zostay jednak, gdy zgubilimy szlak. Pozosta nam marsz na azymut i przez chaszcze, jednak jako twardzi wdrowcy nie zrazilimy si tym drobnym utrudnieniem. Okoo godziny 21 zdobylimy Krzyn, gdzie kolega Marcin (jako przyszy Przewodnik po Sudetach) opowiedzia nam histori tutejszego zamku, z którego pozostay ju tylko ruiny. Póniej wdrapalimy si na punkt widokowy, gdzie obserwowalimy pikn nocn panoram ze "wiatami Pragi" (a tak naprawd Jeleniej Góry ;) ).\Nocleg zaplanowalimy sobie w schronisku "Szwajcarka", gdzie bardzo miy waciciel wskaza nam miejsce noclegowe w dawnej stodole i poczstowa wrztkiem. Z racji niskiej temperatury szybko opatulilimy si w piwory.

Ze "Szwajcarki" wyszlimy ju o 7 rano i udalimy si w kierunku Zamku Bolczów, gdzie Marcin poczstowa nas szczypt historii tego miejsca. Spotkalimy tutaj 2 czonkinie koa: Dorot i Ank, które postanowiy doczy do naszej wyprawy. Po zrobieniu wielu zdj piknej panoramy okolicy udalimy si w kierunku Miedzianki i Ciechanowic. Naszym celem byy tutejsze hady po górnictwie miedzi i arsenu. S one obecnie wywoone i dziki temu mona na nich czsto znale ciekawe okazy mineraów.

W tle Rudawy
Miedzianka. Pikna panorama Rudaw Janowickich.

Zota polska jesie
Zota polska jesie. Niedaleko Zamku Bolczw.

Na pierwszy ogie posza hada magnetytowa, jednak nie znalelimy tutaj nic godnego uwagi. Nie zraajc si tym jednak postanowilimy podpyta miejscow ludno. Okazao si, e jedna z lepszych had jest umiejscowiona cakiem niedaleko, i e czsto poszukiwacze przybywaj tutaj z cikim sprztem w postaci koparek ;) Nie majc w zanadrzu koparki, ale posiadajc dobry humor i duo zapau popdzilimy dalej. Skrztne przeszukanie nastpnych dwóch stanowisk dao nam cakiem nieze okazy. Znalelimy m.in. malachit, chryzokol, chalkopiryt, piryt, bornit i galen (oraz krysztay lodu w kauy ;)

Zbieramy mineray :)
Hada w Miedziance. Znalelimy adne mineray! :)

Tutaj nasze drogi si rozeszy, gdy Dorota z Ank postanowiy przeduy sobie t wypraw i powdroway dalej w poszukiwaniu przygody. Reszta udaa si z Ciechanowic powrotnym pocigiem do Wrocawia.

Byy te przeszkody
Trasa wdrwki obfitowaa te w przeszkody ;)

Dalsza wdrówka, w tym bardzo ukróconym skadzie odbya si nam ju w powoli zapadajcym mroku. Jednak jako czoowe twardzielki nie daymy si tak szybko :) Posiadajc czoówk powdrowaymy na skróty, przez krzaczory w upatrzone ju z rana miejsce noclegowe - ruiny zamku. Wybraymy optymaln miejscówk, osonit od wiatru i szybko wziymy si za rozkadanie namiotu. Jako, e w przyrodzie równowaga musi by, tak dla zbilansowania szybkiego rozbicia si, co innego musiao nam zaj duo wicej czasu. Otó kto by przypuszcza, e rozpalenie ogniska mokrym drewnem moe by takie trudne? Nawet patent z kor brzozy nie pomóg przy takiej wilgotnoci. ;) Obyymy si wic bez ogniska, rozgrzewajc si dobrym humorem.

Nastpnego dnia, po wyjciu na szczyt ruin naszym oczom ukaza si cudowny widok inwersji, odsaniajcy onieone grzbiety Karkonoszy. To dodao nam energii i postanowiymy pój w gór. Dotarymy prawie pod Skalnik, jednak cikie plecaki i padajcy deszcz skutecznie zachciy nas do odwetu. Po drodze minymy cakiem spory kamienioom dolomitu w okolicy Rdzin. Potem przedzierajc si jak zwykle na azymut, natrafiymy na nieczynny ju kamienioom amfibolitów w Wieciszowicach, do którego jednak nie wstpiymy, w obliczu wizji odjedajcego ostatniego dzi pocigu. Tym razem odpuciymy sobie zwiedzanie kolorowych jeziorek i pognaymy na pocig do Marciszowa. Wyprawa bya bardzo udana!

Uczestnicy:
Piotr Wojtulek
Marcin Gole
Marcin Wsowski
Dorota Podgrska
Anna Resiak
Pawe Sewruk
Kasia Gowacka
Gosia Jaboska
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net