Kopalnia soli w Kodawie 2010
Magorzata Jaboska, 08 stycznia 2010
Dnia 8 stycznia 2010r. wraz z opiekunem wyjazdu dr S. Burlig pojechalimy do kopalni soli kamiennej w Kodawie w ramach bada terenowych Studenckiego Koa Naukowego Geologów. Ju o godzinie 4.00 bylimy w drodze do celu. Mczca podró wczenie rano opacia si. Kilka sów gównego geologa kopalni, szkolenie BHP i ju po 9.00 zjedalimy szybem Micha na poziom 600m p.p.t. uzbrojeni w ciki sprzt i cay ekwipunek niezbdny do eksploracji kopalni.

Caa druyna
Druyna SKNG w komplecie

Wprowadzenie do kopalni
Wprowadzenie do kopalni, wykada opiekun wyjazdu, dr Stanisaw Burliga

Po dotarciu na miejsce od razu ruszylimy w ciemne chodniki. Pierwsz „atrakcj” bya przejadka podziemn kolej osobow, która skrócia nam spacer o dobre 2,5km. Jeszcze kilkadziesit metrów i bylimy przy pierwszym odsoniciu nietypowej soli – nie pachniaa fiokami (wrcz przeciwnie), wydzielaa nieprzyjemn wo zgniych jaj – siarkowodór. Po krótkim postoju ruszylimy dalej. Po kolei mijalimy nieczynn komor po wydobyciu, odsonicie polihalitu, soli kamiennej w czystej kostkowej odmianie, anhydrytu i karnalitu. Z zainteresowaniem suchalimy dr Burligi, który w miar drogi omawia nam skomplikowan budow wysadu solnego Kodawy oraz mechanizm i genez jego powstania. Na cianach wyrobisk ogldalimy ciekawe struktury jakie utworzya sól w procesie halokinezy. Jednak wszyscy niecierpliwie czekali na gówny punkt naszego programu – odsonicie niebieskiej soli (najcenniejszej dla kolekcjonerów). Na niewiele zda si nasz sprzt w postaci motków i przecinaków... Sól stawiaa wikszy opór ni si spodziewalimy. Tylko niektórym udao si wybi fragmenty tego skarbu.
Rowa sl i anhydryt
Rowa sl i anhydryt

Czas naszego pobytu pod ziemi nieuchronnie si koczy. Szybkim krokiem dotarlimy jeszcze do trasy turystycznej, gdzie obejrzelimy podwietlone na róowo chodniki w soli takiej samej odmiany barwnej, kilka atrakcji turystycznych dla zwiedzajcych (wielk atrap pajka i draculi) oraz najwiksz komor poeksploatacyjn, w której dzi ju odbywaj si tylko pokazy i koncerty. Jeszcze may spacer, pobranie próbek soli wóknistej i czekalimy ju przy szybie na wyjazd na powierzchni. Nie moglimy jednak wróci do domu bez porzdnych okazów róowej i biaej soli, któr kady z uczestników z maym problemem wywióz w plecaku.
Straszny pajk
Straszne stwory grasuj w kodawskich podziemiach :D

Wielka komora
Wielkie komory eksploatacyjne robi wraenie!

Wyjazd zakoczylimy krótkimi odwiedzinami w Uniejowie – miejscu znanym z termalnych solanek i XIV-wiecznego zamku arcybiskupów gnienieskich. Potem czekaa nas ju tylko duga, mczca podró powrotna w cikich zimowych warunkach...
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net