Kopalnia iw w Gnaszynie 2010
Piotr Wojtulek, 18 czerwca 2010
Dokadnie na dzie przed rozpoczciem sesji studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Geologów wyjechali w okolice Czstochowy, aby zapozna si z budow geologiczn tego obszaru oraz ciekawostkami mineralogicznymi i paleontologicznymi.

Wyjazd do kopalni firmy Wienerberger planowany by ju od dawna, jednake w pierwszym ustalonym terminie majowym nad Polsk przechodziy gwatowne opady deszczu, które uniemoliwiy zwiedzanie wyrobiska. W Gnaszynie wydobywa si bowiem materia ilasty do produkcji cegie. Deszczowa pogoda powoduje wic powstanie wielkiego bota, w którym mona ugrzzn prawie tak samo jak w bagnie. Poza tym nie chcielimy brudzi samochodu panu kierowcy ;)

Na tle wyrobiska
Za nami potne wyrobisko kopalni firmy Wienerberger

Zbiórka uczestników miaa miejsce we Wrocawiu przy placu Borna ju przed godzin 6 rano. Opiekunami wyjazdu byli mgr Jacek Bogdaski oraz mgr Stanisaw Madej z Instytutu Nauk Geologicznych UWr. Oprócz nich w eskapadzie wzio udzia 8 studentów.
Do Gnaszyna dotarlimy okoo 9 rano. Uzbrojeni w cikie moty, skrzynki na próby i dobre humory ruszylimy do zwiedzania wyrobiska. Zrobio ono na nas due wraenie, gównie ze wzgldu na wielko. Na ogromnym obszarze krajobraz panuje tam icie ksiycowy.

Zanim przystpilimy do poszukiwa, pan mgr Jacek Bogdaski pokaza uczestnikom wyprawy gdzie szuka ciekawych okazów mineralogicznych i paleontologicznych. Zaprezentowa take jak najlepiej pozyskiwa próby. Celem eksploracji byy bowiem konkrecje sferosydetytowe, zlokalizowane w odpowiednich poziomach w obrbie iów. Wewntrz nich znajdoway si bowiem wspaniale wyksztacone krysztay ótego kalcytu oraz ziarna mineralne sfalerytu i syderytu. Czsto pokryte byy one rónokolorowymi nalotami markasytowymi i limonitowymi. Obfito okruszcowania elazowego, jaka wystpuje w tych okolicach, bya dawniej wykorzystywana. Zlokalizowany by bowiem dawniej w tych okolicach Czstochowski Okrg Rudny, dostarczajcy ubogich rud elaza na potrzeby przemysu.

A to jest sfaleryt...
I co my tu mamy? :) z opiekunem wyjazdu mgr Jackiem Bogdaskim

Eksplorowanie kopalni trwao okoo 3 godzin, w tym czasie uczestnicy wyjazdu znaleli wspaniae okazy konkrecji sferosyderytowych oraz liczne skamieniaoci, m.in. amonity, belemnity, limaki oraz ramienionogi. To wanie dziki skamieniaociom udao si dokadnie ustali wiek osadu na górny bajos – dolny baton. Dowodów na to dostarczaj zwaszcza amonity z rodzajów Parkinsonia i Procerites.

Powrót do Wrocawia nastpi okoo godziny 15. Uczestnicy wyjazdu czym prdzej pochwalili si spotkanym kolegom (zwaszcza z II roku) swoimi najnowszymi zdobyczami. Wzbudzili tym samym wród nich nieskrywan zazdro. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazuj dzisiaj, e ju wkrótce kolejny raz druyna SKNG bdzie poszukiwaa cennych okazów w tym miejscu ;)

Nasze owy
owy uday si wietnie!

Bardzo serdecznie dzikujemy Panu Cezaremu Mikiewiczowi z firmy Wienerberger za zgod na zwiedzenie zakadu górniczego.

ENGLISH

The day before session members of Student Geological Organisation went to visit a surroundings of Czstochowa. The main purpose was knowing of geological structure of this area and mineralogical curiosities. This trip was planeed earier, unfortunatelly fitful wheater forced them to change the plan. The group of eight students and tutors (M.A. Jacek Bogdaski and Ph.D. Stanisaw Madej) gathered in Wrocaw near Born Square at six o'clock in the morning. They were in Gnaszyn at 9 p.m.. Being so good equipped with heavy hammer, boxes for samples and good humour, they started to tour a working. It made a huge impression on memebers because of its size. Mr Jacek Bogdaski shew students where they could find more absorbing minerals. The goal of expedition was spherosiderite concretion, that was locked on loams. Inside of them there were mineral of sphalerite and siderite grains and perfectly yeollow calcite cristal. The mine exploration lasted three hours. Everybody had magnificent opportunity to find a lots of unique „souvenirs”. The group came back to Wrocaw at 3 p.m.

We are grateful to Mr Cezary Mikiewicz from Wieneberger Company for chance to visit the mine.
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net