Miedzianka 2011
Marcin Olkowicz, 13 marca 2011

Pozostaoci po sztolniach w okolicach Wieciszowic.

W dniach 12-13 marca mia miejsce kolejny wyjazd terenowy pod egid Studenckiego Koa Naukowego Geologów. Tym razem naszym celem stay si Rudawy Janowickie oraz hady w okolicy Miedzianki, gdzie ekspl
oatacja y polimetalicznych trwaa z przerwami od XII wieku do drugiej poowy wieku XX.

Wyruszylimy uzbrojeni w szpadel, kilof, motki i przecinaki oraz kompas geologiczny. Okoo godziny 10 zaczlimy penetrowa pierwsz had pooon na obrzeach Miedzianki. Uraczya nas ona arsenopirytem, magnetytem oraz malachitem, a take miejscowym burkiem asym na rzucane mu kamienie. Nastpn had bya ta w okolicy Ciechanowic, gdzie udao si odnale piryt, chalkopiryt, fluoryt oraz erytryn. Po maej naradzie udalimy si do jednej z nad bobrzaskich sztolni na poudniu Gór Oowianych. W drodze do gospodarstwa agroturystycznego, w którym spdzilimy noc, odwiedzilimy "kolorowe jeziorka" (Wieciszowice) bdce pozostaoci po kopalniach pirytu. Niestety na miejscu okazao si, e mae akweny s zamarznite.

Drugiego dnia, w okolicy Czarnowa poszukiwalimy kamienioomu, w którym rzekomo przed wojn odnajdywano centymetrowe granaty. Niestety jego stan uniemoliwia nam poszukiwania mineraów, ale za to widok niebezpiecznie sterczcych, z 20-metrowej ciany, bloków skalnych okaza si wart trudu poszukiwa. Ostatnim punktem naszej wycieczki bya wielka hada po niemieckiej kopalni arsenopirytu „Evelinensgluck”(szczcie Eweliny), która okazaa si take naszym szczciem, umoliwiajc nam pozyskanie piknych okazów arsenopirytu, od form zbitych po okazae krysztay wielkoci 2 cm oraz chalkopirytu i magnetytu.

Zapakowawszy plecaki po krace wytrzymaoci, ruszylimy w drog powrotn do samochodu i dalej do Wrocawia. W drodze powrotnej stwierdzilimy, e jak na ogólnodostpne lokalizacje przywiezione przez nas okazy prezentuj naprawd wysoki poziom.

Uczestnicy wyjazdu: Micha Paszkiewicz, Marcin Olkowicz, Szymon Nawrocki i Piotr Kenis.

Specjalne podzikowania dla dra Dawida Biaka za pomoc techniczn oraz dra Adama Szuszkiewicza za pomoc merytoryczn.
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net