Wykopaliska paleontologiczne w Lipiu lskim
Renata Cichos, 18 wrześœnia 2011


W czasie, gdy znaczna cz czonków Koa Geologów przebywaa na obozie naukowym w Albanii, inni mimo trwajcych wakacji nie prónowali. Aktywnie uczestniczyli w rozmaitych wydarzeniach naukowych. Jednym z nich byy wykopaliska paleontologiczne w Lipiu lskim k. Lublica, w których braa czynny udzia Renata Cichos, studentka II roku.

Samo stanowisko paleontologiczne pooone nieopodal Lipia lskiego jest nam wszystkim bardzo dobrze znane. A to za spraw wyjazdu naukowego, który wiosn zorganizowao nasze Koo. W triasowych osadach, majcych ok. 200 mln lat, znaleziono wiele szcztków – m.in. dicynodontów, ryb, oraz koci drapienego dinozaura, którego nazwano przewrotnie „Smokiem wawelskim”.

A jak wygldaj takie wykopaliska? Kadego dnia wychodzilimy do kopalni z nadziej na wielkie znaleziska. Nastpnie bralimy do rk stricte geologiczny sprzt, taki jak motki, kilofy, szpadle i przeszukiwalimy obszar bada. Zdarzao si, e przez par godzin nikt nie znalaz niczego spektakularnego, ale byy i takie momenty, gdzie w cigu kilkunastu minut udao si znale po kilka naprawd duych koci gadów. Oprócz tego znajdowalimy sporo skamieniaego drewna, czy nawet przepiknych pirytów - wspomina Renata.

Sierpniowe soce i cika praca w eksponowanych wykopaliskach byy dla nas niewtpliwie mczce, ale po powrocie do bazy mielimy sporo wolnego czasu, który przecie bezpowrotnie upywa, m.in. na pogawdkach, czy wspólnych ogniskach..
 
Razem ze mn bya przez kilka dni, naleca do SKNG, Danusia Lipa. Oprócz ciekawostek zwizanych z poszukiwaniem, preparacj, oraz oznaczaniem koci, miaymy okazj pozna wielu interesujcych ludzi. Byli to przede wszystkim studenci biologii lub geologii - z rónych uczelni (nie tylko z Polski!), oraz dr Tomasz Sulej, który by kierownikiem wykopalisk w Lipiu lskim.

Ten rok by ju szóstym, w którym zorganizowano wykopaliska w Lipiu lskim na tak du skal. Niestety prawdopodobnie ostatnim, jak mona byo si dowiedzie od pracowników Instytutu Paleobiologii PAN i Instytutu Zoologii UW, instytucji nadzorujcych prace.
update: 2012-01-09 22:11:19
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net