Zwolnienie z 'grnictwa i wiertnictwa'
Grupa Redakcyjna, 08 lutego 2011
Czonkowie Koa, którzy brali udzia w wyjazdach do kopal organizowanych przez SKNG, maj moliwo zwolnienia z czci wicze terenowych z przedmiotu "Górnictwo i wiertnictwo" (II rok).

Zgodnie z Regulaminem studiów istnieje moliwo zaliczenia wicze terenowych, jeli ich tematyka wie si z przeprowadzonymi badaniami. Studentowi na tej podstawie przysuguje zwolnienie z czci wicze terenowych, biorc pod uwag, e jeden wyjazd do kopalni jest równoznaczny z jednym dniem wicze.

Wzór zawiadczenia znajduje si w dziele dokumenty.
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net