Masyw nienika 2011
Magorzata Solarek, 13 paŸździernika 2011
W dniach od 7 do 9 padziernika Koo Naukowe Geologów UWr. zorganizowao "VI Wyjazd Integracyjny", którego celem byo blisze poznanie si wieo upieczonych czonków z bardziej dowiadczonymi przedstawicielami koa. Cho rónimy si wiekiem i pogldami, to jestemy cakowicie pewni, e czy nas wspólna pasja, jak jest geologia. Poza wtpliwoci pozostaje równie fakt, e najlepszym miejscem do zawierania nowych przyjani s dla nas góry.

Dlatego te tegorocznym celem wyjazdu integracyjnego sta si Masyw nienika. Tytuem wstpu warto poda kilka niezbdnych informacji sporód wielu na temat samej jednostki, jakie nabylimy podczas wyjazdu.

Masyw nienika jest grup pasm górskich w Sudetach Wschodnich. Obszar górotworu w wikszoci stanowi przyrodniczy skarb Polski (200 km2). W pozostaej czci ley na terenie Czech (75 km2). Naley równie wspomnie, e punktem zwornikowym jest nienik (1425 m n.p.m.). Budowa geologiczna masywu obejmuje poudniowo-zachodni cz kopuy Orlicko – nienickiej. Skay, które buduj t jednostk, to gównie upki yszczykowe oraz gnejsy (nienickie, gieratowskie) o rozmaitych teksturach. Moemy równie odnale takie odmiany skalne, jak upki grafitowe, eklogity, amfibolity, a take czsto kwarcyty.

07.10.2011 - Midzylesie - r. Nysy Kodzkiej - Trójmorski Wierch - Midzygórze - "Stodoa"

Pierwszy dzie terenowy rozpoczlimy wczenie rano w Midzylesiu. Pooenie na szlaku kolejowym czcym Polsk z Czechami, a take niedua odlego od samego nienika sprawiaj, e to niewielkie miasteczko znakomicie nadaje si na baz wypadow. Pocztkowo czerwonym, a póniej wzdu granicy zielonym szlakiem turystycznym bez wikszego wysiku dotarlimy do róde Nysy Kodzkiej. Rzeka, która stanowi gówne ródo w wod pitn dla Wrocawia, wypywa z W zbocza Trójmorskiego Wierchu (1145 m n.p.m.). Imponujca panorama, jaka rozciga si z 25-metrowej wiey widokowej wybudowanej w 2010 roku, stoi w cieniu przy nader ciekawej sytuacji hydrologicznej (i hydrogeologicznej). Jest to jedyne miejsce w Polsce, w którym spotykaj si granice zlewisk trzech mórz: Batyckiego, Pónocnego i Czarnego; bez wtpienia drugi najpopularniejszy szczyt w Masywie nienika. Aura pogodowa w normie, lecz dojcie do "Stodoy" zajo nam i tak ponad 6h, podczas których pokonalimy dystans 26 km.
[ aut. Krzysztof Senderak ]

08.10.2011 - "Stodoa" - Midzygórze - Hala pod nienikiem - nienik

Drugiego dnia po zjedzeniu solidnego niadania i dokadnym spakowaniu plecaków okoo godziny 8.30 ruszylimy na prawdziwy podbój punktu centralnego masywu – nienika. Pomimo tego, e pogoda niekoniecznie chciaa nas rozpieszcza, ochoczo maszerowalimy w kierunku szczytu, poruszajc si z Midzygórza czerwonym szlakiem turystycznym. Przed samym szczytem jednoznacznie, wspólnym chórem stwierdzilimy, e po cikim marszu naley nam si chwila wytchnienia i zawitalimy do miejscowego Schroniska PTTK na ciep herbat.

Deszcz, grad, nieg – wanie tak zostalimy przywitani przez Matk Natur na szczycie. Ten fakt nie popsu jednak naszych dobrych humorów i mimo tego, e zmarznici i odrobin zmczeni, nikt z nas nie stara ukry umiechu. Niewtpliwie bya to dla nas udana wdrówka, bo górskimi ciekami przemaszerowalimy tego dnia prawie 22 km.

Po powrocie do schroniska „Stodoa” zasiedlimy przy wspólnym stole, aby lepiej si pozna i wymieni wraenia z wdrówki. Przy ciepym kominku nie zabrako równie gitary, która na dobre przeamaa midzy nami niemiao. Nie od dzi wiadomo, e piewa kady moe..

09.10.2011 - "Stodoa" - Midzygórze - Domaszków - Wrocaw

Miy wieczór szybko min, a nastpnego dnia musielimy niestety wraca do miejskiego zgieku i na jaki czas (miejmy nadziej, e jak najkrótszy) zapomnie o naszej górskiej sielance. Cho z trudem musielimy si poegna z magicznym miejscem zwanym „Stodo”, to bez cienia wtpliwoci wrócilimy z gór duo bogatsi – nie tylko o przeycia zwizane z wdrówk i poznawaniem geologii obszaru, ale przede wszystkim o nowych przyjació. Teraz, kiedy nie mamy szczytów i gór w zasigu wzrok, posiadamy wicej pomocnych doni.

W wyjedzie integracyjnym w Masyw nienika udzia wzili:
Magdalena Jasiska, Aleksandra Natanek, Barbara Huszcza, Magorzata Solarek, Agnieszka Kawka, Hanna Ponka, ukasz Krzeszowski, Krzysztof Senderak, Piotr Toborek, Artur Szymaski, Marcin Jakiewicz i Micha Zawadzki (I rok).

Autor: Magorzata Solarek (II rok lic.)
Zdjcia: Micha Zawadzki  (I rok lic.)
update: 2012-01-27 23:12:07
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net