Mongolia '98
Anna Szynkiewicz, 05 lipca 1998
Obóz naukowy - Mongolia'98 została zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Geologów działające przy Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i odbył się w terminie: 5 lipiec - 12 sierpień 1998 roku. Cel wyprawy obejmował obszar centralnej i południowej Mongolii: Pustyni Gobi oraz Góry Changaj. Program geologiczny przygotowali naukowcy Mongolian Technical University Geological School, którzy na potrzeby naszej ekspedycji wydali przewodnik terenowy zawierający szkice i opisy zwiedzanych przez nas odsłonięć oraz charakterystykę geologii badanego obszaru. Problematyka naukowa wyjazdu obejmowała badania sekwencji paleozoicznych i mezozoicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu występowania i wykształcenia struktur geologicznych, które nie występują w Polsce. Były to między innymi unikalne w skali światowej masywy karbonatytowe, międzynarodowe stanowiska dinozaurów kredowych w Bajan Zag, złoża węgla w kopalni Cagan Owo powstaje w wyniku działalności współczesnych roztworów hydrotermalnych, pierwotne i rozsypiskowe złoża złota występujące w rejonie Zaamar oraz różne metody eksploatacji tych złóż. Dokonano również obserwacji struktur morfologicznych - form erozyjnych, stożków napływowych i czwartorzędowych stożków wulkanicznych, które w Mongolii są lepiej widoczne niż w Polsce. Studenci zapoznali się także z bogatą kolekcją dinozaurów mongolskich zgromadzonych przez Mongolską Akademię Nauk i zagraniczne ekspedycje naukowe. Pobrano liczne próby skamieniałości (korale, łodygi liliowców), minerałów (turmalin, celestyn, wolframit) i skał (karbonatyty apatytowe i fluorytowe, ongonity - granity topazowe, pegmatyty turmalinonośne, grejzeny, syenity).

W obozie naukowym - Mongolia'98 brali udział niżej wymienieni studenci geologii:

Haba Tomasz, Jastrzębski Mirosław, Kowalski Sebastian, Kubiak Damian, Lis Grzegorz, Łukasiewicz Robert, Mieszkowski Maciej, Modelska Magdalena, Osman Marcin, Szynkiewicz Anna

mgr Niedźwiedzki Robert - opiekun naukowy

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania Ministerstwu Edukacji Narodowej, Zielonogórskim Kopalniom Surowców Mineralnych S.A., PZU oraz Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego za okazaną pomoc finansową, dzięki której możliwe było zrealizowanie całej wyprawy.
update: 2013-10-02 13:26:22
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net