Rajd Geologiczny - Wojcieszw 2010
Magorzata Dugosz, Magdalena Jasiska, 09 paŸździernika 2010
9. padziernika rozpocz si dla nas do ciko i wczenie. Nasze zegarki nieubaganie wskazyway czas, kiedy to powinnymy znale si na placu Borna. Bya 6.16 a niektórzy z nas dopiero co przecierali zaspane oczta. Szanse na to, e zdymy pojawi si o 7.00 na miejscu rozpoczcia naszej wdrówki, malay z kad chwil. Rezygnujc z tak zbdnych czynnoci jak czesanie wosów i jedzenie niadania, w ostatnim momencie przybyymy pod budynek ING. Tam czeka na nas dr Kierczak, który nerwowo spoglda na zegarek, przeczuwajc, e si spónimy. Nie zawiodymy go.

Wyruszylimy do Jeleniej Góry, gdzie mia si rozpocz V Ogólnopolski Rajd Geologiczny Modziey Szkolnej – Góry Kaczawskie organizowany przez PTTK „Sudety Zachodnie” i studentów naszego kierunku. Rajd mia znaczce wsparcie ze strony SKNG, poniewa a 4 czonków naszego Koa prowadzio wojcieszowskie trasy: Magorzata Dugosz, Magdalena Jasiska, Piotr Somski i Marcin Wsowski. Sami wiecie, jak mao wiadomoci z geologii pojawia si w szkole. Tego rodzaju imprezy maj na celu poszerzenie wiedzy geologicznej wród modziey szkolnej, niesienie kaganka owiaty w ciemne zaktki polskiej edukacji, która tak bardzo po macoszemu traktuje geologi.

W trakcie podróy do Jeleniej Góry poszerzaymy nasz wiedz o terenie, w którym mia odby si rajd, o obszarze przepiknych Gór Kaczawskich, których ozdob jest miasto Wojcieszów. 8 litotypów wapieni, dawne rafy archeocjatowe, liczne badania mineralogiczne, jaskinie, wiekowa historia wydobycia – to wszystko zaprztao nasze myli podczas drogi. Nie tylko nas nurtowaa niepewno czy przekaemy dzieciom wszystko, co wane. Równie kierowcy ciekawie spogldali w nasze notatki… „A nu te dziewuchy wiedz wicej ni my?”

Dojechalimy do Jeleniej Góry. Na miejscu zbiórki spogldao na nas kilkadziesit par oczu dnych wiedzy. Zrozumiaymy, e nie bdzie atwo, ale wiedziaymy, e nasi chopcy doskonale wywi si z zadania prowadzenia trasy.

Autokarami ruszylimy do Wojcieszowa, gdzie rozpoczlimy tras dla dzieci ze szkó podstawowych. Marcin Wsowski i Artur Jakubiak prowadzili tras dla gimnazjów, a Aleksandra Jawa i dr Jakub Kierczak – dla liceów. Ju po 15 minutach rozgryway si sceny niczym te znane ze „Shreka”. My odgrywalimy rol zielonego bohatera, który musia odpiera sowne ataki maych „Osów”: „Daleko jeszcze?”, „Ile jeszcze bdziemy i, litoci dla nas nie maj, s bez serca”.

Pierwszy postój sta si okazj do zjedzenia paru kanapek, wypicia kilku butelek coli, pochonicia paczek chipsów, paluszków i ciastek. Przy okazji powiedzielimy dzieciom, gdzie si znajdujemy i wyjanilimy, czym zajmuje si geologia. Idc do najwaniejszego celu naszej trasy – kamienioomu Gruszka – minlimy stare wapienniki.

W kocu naszym oczom ukaza si majestatyczny, piknie owietlony jesiennymi promieniami soca kamienioom. To tutaj oczarowalimy dzieci opowieci o tym, jak powstaway rafy archeocjatowe, z jakimi utworami mamy tu do czynienia oraz w paru sowach opowiedzielimy o skaach, jakie wystpuj w najbliszej okolicy. W kocu doszlimy do najbardziej oczekiwanego momentu: upania. Dzieci miay za zadanie znale ciekawe okazy skalne i mineralogiczne. Z wielkim zapaem zabray si do rozupywania kolejnych fragmentów wapieni. Co chwila dao si sysze pytanie: „A co to jest?”. Odpowied bya niemal zawsze ta sama: „kalcyt”. Jednak dzieci wyposaone w motki i okulary ochronne nie zniechcay si, nadal ochoczo powicay si pracy, w nadziei, e to ich okaz okae si najpikniejszy, a one same zdobd nagrod. Walka o ni bya niezwykle zaarta, niektórzy posunli si o krok dalej: sprytnie podlizujc si do prowadzcych, próbowali zdoby pytania na konkurs wiedzy. Inni z kolei pragnli wpyn na decyzj jury wybierajcego najadniejszy okaz, piszc chwytajce za serce proby. Próby okazay si bezowocne, poniewa nikt nie mia fantów, eby przekupi jury (ciastka i chipsy skoczyy na I postoju).

Kiedy skoczyo si radosne upanie, odby si konkurs sprawdzajcy wiedz zdobyt podczas wdrówki. Dzieci musiay odpowiedzie na szereg pyta, a ich wypowiedzi byway zaskakujce. Dowiedzielimy si, e wanie znajdujemy si w jednostce zwanej „metamorfikiem kaczyskim”, a budujce skay zwierzaczki to: „archaiki” vel „archeocjany” zwane inaczej „archontami”.

Na mecie rajdu czekaa na nas gorca kiebaska i pyszna herbata. Po przybyciu innych grup wymienialimy si wiadomociami o wyjtkowych okazach znalezionych przez uczestników, panowaa sielankowa atmosfera radosnego oczekiwania. W kocu nastpio wrczenie nagród, a po nim wszyscy rozjechali si domów.

V Ogólnopolski Rajd Geologiczny Modziey Szkolnej – Góry Kaczawskie organizowany przez PTTK „Sudety Zachodnie” i studentów geologii dobieg koca. Zapite pasy pozwoliy czonkom SKNG szczliwie wróci do domów. Mamy nadziej, e przyszoroczny rajd odbdzie z jeszcze wikszym udziaem naszego Koa.

Wspóprowadzce tras:
Magorzata Dugosz
Magdalena Jasiska
Piotr Somski
Marcin Wsowski
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net