Integracja w Wojcieszowie
Ewelina Niedzwiedz, 15 listopada 2010
Kadego roku, wraz z pocztkiem listopada, organizowany jest wyjazd integracyjny dla nowych, a take tych nieco bardziej dowiadczonych czonków naszego koa. Zorganizowaniu tegorocznej integracji podjy si dwa Michay, Luks i Kociuczyk, a zaktkiem spotkania naszych studentów zosta Wojcieszów.

Aby tradycji stao si zado, wczenie rano w sobot wikszo z nas podaa w kierunku dworca PKS na jedyny moliwy transport do Wojcieszowa. Niektóre osoby majce nieco wicej szczcia przybyli samochodami. Mimo, e warunki atmosferyczne nie rozpieszczay (opady deszczu, silny wiatr) a "Dziukowa Chata" czekaa na nas z zimnym kominkiem, to bez wtpienia humory dopisyway wszystkim uczestnikom wyjazdu.

Wyjazd rozpoczlimy od zbiórki oraz ustalenia planu dziaania na najblisze dwa dni. Gówn atrakcj pobytu w Wojcieszowie byo zejcie do jaskini, dla wielu z nas po raz pierwszy w yciu! Po czci organizacyjnej przystpilimy do dziaania. Wkrótce potem zapanowa chaos. Kombinezony, kalosze, kaski oraz latarki kryy po caej chacie. Gdy w kocu udao si wyruszy pierwszej grupie w teren, reszta zebraa si w kuchni (miejsce wyborowych imprez), by przy kubku gorcej kawy lub herbaty bliej si pozna. Po powrocie wszyscy pokryci grub warstw bota, przemoczeni od stóp do gów, rozemocjonowani wymieniali si przeyciami.

Wieczorem, po uprzednio odbytej kpieli, zasiedlimy przy jednym, ale za to ogromnym stole i rozpoczlimy prawdziw integracj, której fina mia miejsce bardzo, bardzo póno.. Rano nieco zmczeni, aczkolwiek w znakomitych humorach i pozytywnym nastawieniem, z bagaem nowych dowiadcze oraz nowo zawartymi znajomociami wrócilimy do domów.

Mam nadziej, e przyszoroczny wyjazd bdzie równie udany i wemie w nim udzia liczniejsza grupa czonków naszego koa!

"..i ja tam z gomi byem, miód i wino piem, a com widzia i sysza w ksigi umieciem."
Adam Mickiewicz


ENGLISH

Each year, with the beginning of November, an  integration  trip is organized, both  for the new , and also  the more experienced members of our club. On the early morning on Saturday, most of us move towards the bus station with the intention to reach to Wojcieszów city. The weather conditions didn’t coddle us (rain, strong wind) and "Dziukowa Chata" was waiting for us with the cold fireplace, but that didn’t discouraged us at all!
 
The trip started with a collection and to establish an action plan for the next two days. The main attraction was to stay in Wojcieszowie descent into the cave, for many of us for the first time in the life! After the organization part we began the action. Soon , mess reigned. Overalls, boots, helmets and flashlights circulated throughout cottage.. After returning we were all covered in a thick layer of mud, soaked from head to toe, but in  excitation we were  exchanging our  experiences. In the evening a real integration started and  the final took place very, very late ..  In the morning a bit tired, but in excellent spirits and good humor, with luggage of new experiences and new friendships we set out to our homes.

We hope that next year's trip will be as enjoyable and attends large group of members of our club!
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net