Dofinansowanie do obozu Albania 2011
Marcin Gole, 14 lutego 2011
Jednym z tegorocznych duych wydarze w kalendarzu Koa jest obóz naukowy "Albania 2011". Przygotowania trwaj. Przedstawiamy Wam zasady finansowania obozu.

Dofinansowanie do obozu to pienidze przyznane uczestnikowi obozu z puli, na któr skadaj si fundusze pozyskane lub moliwe do pozyskania z poniszych róde:

- umowy sponsoringowej podpisanej z firm Khumbu Waldemar Sroka (pienidze z plakatowania przed Gied Mineraów)*,
- umów sponsorskich z innymi ni ww. firmami,
- pomocy przy przenoszeniu stoów przed i po Giedzie Mineraów (5-6.03),
- ewentualnej nagrody na tegorocznej Giedzie Kó Naukowych (23.03),
- ewentualnych dofinansowa RKN i Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Wrocawskiego.

Dofinansowanie bdzie przyznane uczestnikom obozu, którzy speni przynajmniej jeden z poniszych warunków:

- wzili udzia w przynajmniej jednej akcji plakatowania przed Gied Mineraów,
- przyczynili si do podpisania przynajmniej jednej umowy sponsorskiej,
- pomagali przy przenoszeniu stoów przed i po Giedzie Mineraów 5-6.03,
- pomagali w organizacji stoiska SKNG na Gied Kó Naukowych 23.03,
- wzili na siebie znaczny ciar organizacji obozu (odpowiedzialni za logistyk, noclegi, wyywienie, zaplecze merytoryczne wyprawy),
- wykazuj si absolutnie ponadprzecitn aktywnoci w kole (poprzez np. prowadzenie grupy redakcyjnej, odpowiedzialno za realizacj innych, ni Albania 2011 punktów planu pracy koa).

* pienidze za plakatowanie nie bd, jak bya dotychczas mowa, przeznaczone dla pojedynczych uczestników obozu, ale bd stanowiy cz dofinansowania dla tych wszystkich, którzy poprzez swoje zaangaowanie speniaj warunek uzyskania dofinansowania na obóz Albania 2011. Ma to swoje uzasadnienie w tym, i ludzie zaangaowani w inne formy zdobywania funduszy na obóz nie pracuj wycznie na swoje konto, ale dla wszystkich. W zwizku z powyszym ludzie dotychczas plakatujcy mog by bez adnej dla nich straty zastpieni przez nowe osoby, aby te równie zasuyy sobie na dofinansowanie.
update: 2012-01-27 16:54:42
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net