Relacja z obozu naukowego w Albanii
Marta Rudolf, 26 paŸździernika 2011
Albania 2011 – śladami Profesora Stanisława Zubera

Dnia 25 października 2011 roku odbyła się relacja z obozu naukowego SKNG w Albanii. Władze Instytutu, licznie zgromadzeni gości, a także wielu studentów naszego Koła miało okazję poznania geologii SE części Bałkanów. Sesję otworzył dr Waldemar Sroka, który przywitał audytorium w języku albańskim. Po słowie wstępnym głos zabrał Piotr Wojtulek – Przewodniczący Koła wręczając zaległy dyplom „Przyjaciela młodych geologów”. Otrzymał go dr Stanisław Burliga.

Relację rozpoczęła Marta Rudolf, która opowiedziała o pierwszym tygodniu w Czarnogórze. Studentka III roku scharakteryzowała nasunięcie Durmitoru i obserwowane w jego obrębie fałdy asymetryczne z wyraźną  południowo-zachodnią wergencją. Wspomniała o zdobytym przez studentów najwyższym szczycie tego pasma – Bobotov Kuk, liczącym 2523 m n.p.m. Pani Rzecznik Koła zaprezentowała m.in. zdjęcia Jeziora Czarnego, które bez wątpienia oczarowało uczestników wyprawy. Interesujący jest fakt, że jezioro ma genezę polodowcową, a jego głębokość mierzy 49 metrów. Nie zabrakło również ciekawostek na temat odwiedzanych urokliwych miasteczek – Kotor i Budva. Marta zreferowała także badane skały występujące na czarnogórskim wybrzeżu Adriatyku.

Następnym prelegentem był główny organizator (koordynator) wyprawy – Łukasz Krzeszowski, który w telegraficznym skrócie scharakteryzował Albanię. Opowiedział m.in. o fatalnym stanie dróg w tym kraju oraz szczerej gościnności Albańczyków. Potem zreferował genezę Gór Prokletije (G. Przeklętych) zasługujących na tytuł najdzikszych gór południowej Europy. W wystąpieniu Łukasza znalazł się również eksplorowany przez studentów ofiolit strefy Mirdita. Przybliżył wszystkim całą sekwencję ofiolitową, którą mieliśmy okazję badać, a także odpowiednio „opróbować”.

Z kolei Marta Wyszatkiewicz opisała wejście na Korab (najwyższy szczyt Albanii), po czym przeszła do prezentacji zdjęć gór gipsowych. W wystąpieniu Marty nie mogło zabraknąć charakterystyki albańskiego bohatera  Skanderbega. Studentka III roku pokrótce opowiedziała o stolicy Albanii – Tiranie. Kończąc swoje wystąpienie wspomniała o tektonicznym Jeziorze Ohrid, które znajduje się na granicy Albanii i Macedonii. Ciekawie zrelacjonowała przygodę w Skopje, gdzie w trakcie jazdy pękła oś przeładowanej próbami przyczepy.

Mówcy, korzystając z obecności wszystkich uczestników wyprawy, podziękowali opiekunowi obozu dr. Sroce oraz kierowcy Mariuszowi Bąkowi. Po prezentacji wręczono zaległą tabliczkę Honorowego Członka Koła dla dr. Lecha Poprawskiego. Zebranie zakończył Piotr Wojtulek, który podziękował wszystkim związanymi z Kołem w czasie pełnienia przez niego funkcji Prezesa. Ogłosił tym samym zbliżające się wybory nowego Zarządu, w których nie będzie uczestniczył. Po odczycie słuchacze mieli możliwość obejrzenia prób skalnych przywiezionych z Albanii przez studentów wyprawy naukowej.

W imieniu prelegentów dziękuję wszystkim za przybycie.
update: 2013-05-28 21:09:45
SKN Geologów UWr © 2016 - Wszystkie prawa zastrzeżone
System by karo-net.pl | Logo by wojciech.zasina.net